Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Med finansiering från Postkodstiftelsen har projektet Skolbäcken kunnat bidra till biotopvård i två vattendrag i Jämtland under 2021. Biotopvård har i år genomförts i åarna Nävran och Kvarnån. Nävran är ett biflöde till Långan och Kvarnån är ett biflöde till Indalsälven.

Nävran – ett vattendrag återfår naturlig variation.

Nävran är ett flackt och brett vattendrag, ca 20 m, som under flottningsepoken schaktades med maskin. Spår från dessa schaktningar kan ses som gräsvallar i kanten på ån. Dessa består av grus och mindre sten täckt av ett lager humus.

Block förekommer sparsamt i dess vallar. Trots att lutningen är dominerande flack på de flesta delsträckor, så förekommer det både branta kanter och till och med några brantare forsar i ån. På några få sträckor fanns det upprensade block i lite större antal. Utmaningen här var främst att skapa ett varierande vattendrag utan att ha större block till hjälp… Läs mer här Sportfiskarna!

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera