Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Ny film – Återskapa Östersjöns livskraft! Det känns som om våra vatten och kanske speciellt Östersjön allt oftare får mycket och behövande uppmärksamhet för både problem och möjligheter!

Debatten om det sk. industrifisket har engagerat på ett fantastiskt sätt, arbetet med återställande av våtmarker och vandringsvägar i åar och älvar syns dagligen i press och sociala medier! problemen lyfts upp och debatteras, vi är faktiskt en bit på vägen till bättre vattenmiljöer dock med en lång väg kvar att gå!

Senast ut är projektet Återskapa Östersjöns livskraft “ett samarbetsprojekt för att återskapa viktiga livsmiljöer för fisk längs Östersjökusten”.

Här hittar vi WWF, Länsstyrelsen Stockholm, Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och Sportfiskarna som tillsammans gör och planerar åtgärder i Världsarvet Höga Kusten, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Stockholms skärgård. Det handlar helt enkelt om att skapa liv i vattnet! Projektet är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 1 comments
  • Gunnar Berglund

    Glömde det viktigaste begränsa säl och framförallt skarv påverkan ! Problemen har också följt skarvkolonierna i hälarna i mitt område! En period var det fortfarande opåverkat i Stockholms norra skärgård medans den södra fick stora problem.

Kommentera