Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Delar av Mjällån i Västernorrland har restaurerats i sommar. Den kraftigt flottledsrensade ån ska därmed på sikt kunna producera mer fisk och den biologiska mångfalden kommer nu att öka.

Mjällån är ett 41 km långt biflöde till Ljustorpsån som i sin tur rinner ut i Indalsälven nedanför Bergeforsens kraftverk vid Timrå. Mjällån är outbyggd, oreglerad och saknar vandringshinder något som annars är ovanligt för ett vattendrag i regionen. Då huvudvattendraget Ljustorpsån mynnar nedanför Indalsälvens nedersta kraftverk är det därmed fria vandringsvägar upp i ån för havsöringen.  Ån är dock kraftigt rensad, rätad och kanaliserad på grund av historisk flottledsrensning. Men här finns både havsöring och stationär öring, harr, ål och andra arter som gynnas av fiskevård. Sportfiskarna arbetsleder restaureringen som är förbundets första restaureringsåtgärd i Västernorrlands län i modern tid.

-Vi har öppnat upp sidofåror och svämplan genom att plocka bort stenvallar och riskistor och återfört materialet till vattendraget där det hör hemma. Vi har även förbättrat lek- och uppväxtmiljöer för öringen, berättar Johan Rudin, projektledare på Sportfiskarna som arbetsleder restaureringen.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera