Annons

 i Eko/Miljö

Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS), har fattat beslut om att bygga ett fiskomlöp vid dammen i Laxberg, precis vid Sommens utlopp till Svartån. Syftet är att återskapa en bättre livsmiljö för framförallt den nedströmslekande Sommenöringen.

 Sommens utlopp till Svartån, vid Laxberg, finns en damm som reglerar vattenutflödet ur sjön. I Anslutning till dammen finns idag en fiskväg för att fisk ska kunna vandra mellan sjön och Svartån, men den är gammal och har visat sig ha en begränsad funktion.

Under tio års tid har ett projekt bedrivits med målet att kunna bygga en modern fiskväg, som ska fungera för alla arter. Projektet är ett samarbete mellan Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) – ägare till dammen, Länsstyrelsen, Boxholms Kommun, Sommens fiskevårdsområdesförening och Boxholm Skogar AB.
I Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) ingår de bolag som använder dammen för att kunna producera hållbar vattenkraftsel i systemet. Dessa bolag är Tekniska verken i Linköping AB, Mjölby-Svartådalen AB och Holmen Energi AB.

MSS har nu fattat beslut om att bygga den nya fiskvägen, ett så kallat omlöp som kan beskrivas som en anlagd åfåra som leder en del av vattenflödet i ett slingrande lopp runt dammen. Projektet är den enskilt viktigaste pusselbiten i ett större projekt för att återskapa bättre livsmiljö för en rad arter, där den biologiskt viktigaste är den för området unika nedströmslekande Sommenöringen.

– Efter många års arbete med finansieringen kan vi nu äntligen starta detta viktiga projekt, det är ett mycket positivt besked att kunna ge, säger Ola Palmquist, MSS och affärsenhetschef Vattenkraft på Tekniska verken i Linköping.

– Vi är glada att det långa samarbetet med många olika intressenter nu äntligen bär frukt, Säger Fredrik Nordqvist, vd Holmen Energi.

Projektet är en frivillig miljöinvestering av MSS ägarbolag. Bolagen står för ungefär hälften av investeringskostnaden, resterande summa kommer från statliga medel och bidrag från organisationer som ingår i projektet. Projektet beräknas kosta totalt cirka 30 miljoner kronor.

– Det är en glädjens stund att kunna meddela att detta mycket viktiga naturvårdsprojekt nu blir av, vi är flera som jobbat hårt för det i många år, säger Jakob Bergengren fiskeribiolog och miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping.

Byggprojektet beräknas genomföras under 2022, men innan det kan bli verklighet måste ett tillstånd från Mark- och Miljödomstolen förlängas – en ansökan som just nu behandlas av domstolen.

För mer information kontakta gärna:

Ola Palmquist, affärsenhetschef, Vattenkraft, Tekniska verken i Linköping
013-20 81 64
ola.palmquist@tekniskaverken.se

Jakob Bergengren, miljöingenjör, Tekniska verken i Linköping
013-20 92 09
jakob.bergengren@tekniskaverken.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera