Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Ny forskning – PFAS även i andra djur än fisk! Nyheterna om det giftiga ämnet PFAS har kommit i stadig ström de senaste åren. I de flesta fall har det handlat om varningar kring konsumtion av fisk med PFAS från alltför många vatten.

Det är emellertid inte bara fisk och vattenlevande djur som har mätts med för höga halter av PFAS, en ny studie påvisar höga halter även i sorkar, i detta fal har mätningarna gjorts i Jämtland. PFAS har också hittats i svamp, tex taggsvamp uppvisar extra höga halter. Kunskapen kring hur djur och andra organismer tar upp PFAS är idag låg och denna och mer forskning behövs.

– Vi är oroade över vad den här höga PFAS-förekomsten som fanns i just skogssorkarna kan få för effekt på ekosystemen både här och nu men också på längre sikt, säger Frauke Ecke, lektor vid SLU och professor vid Helsingfors universitet.

Mer om om denna forskning finns att läsa på SLU:s hemsida!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera