Annons

 i Eko/Miljö

Världens hav står inför ett nytt allvarligt hot från gruvdrift på havsbotten som riskerar att orsaka oåterkallelig skada på unika havsmiljöer i djuphavet enligt en ny rapport från Greenpeace International.

Rapporten visar att gruvbolag är medvetna om att exploatering av havsbotten för gruvdrift kan medföra att unika djurarter utrotas. I djuphavet som är jorden största ekosystem finns livsmiljöer som inte existerar någon annanstans på vår planet. Forskare menar studier av dessa livsmiljöer kan ge oss kunskap om hur livet på vår planet startade. 

 Mänsklighetens överlevnad hänger på havens överlevnad. Om vi inte agerar nu och stoppar exploateringen av värdefulla miljöer på havsbotten riskerar vi förödande konsekvenser på det marina livet, konsekvenser som i slutänden också kommer att drabba oss, säger Frida Bengtsson kampanjledare för havsfrågor på Greenpeace

Kommersiell gruvdrift på havsbotten har ännu inte inletts men 29 koncessioner har beviljats till bland andra Kina, Korea, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland. De har lagt beslag på stora delar av Stilla havet, Atlanten och Indiska Oceanen. Sammanlagt rör det sig om en yta dubbelt så stor som Spanien som nu får exploateras för gruvdrift på havsbotten.

Greenpeace rapport innehåller citat från forskare, regeringar, miljörörelsen och representanter för fiskeindustrin. De är överens om att gruvdrift på havsbotten oundvikligen kommer att hota det marina livet. Rapporten förklarar också hur gruvdrift på havsbotten riskerar att spä på klimatkrisen genom att frigöra så kallat “blått kol” från sediment på havsbotten.

Rapporten är kritisk mot dagens reglering av internationellt vatten och mot den Internationella havsbottens myndigheten (ISA), det FN-organ som har till uppgift att reglera gruvdrift på havsbotten.

 ISA har visat att de anser att bevarande kommer i andra rummet. Nu är det upp till världens regeringar att säkra havet genom ett starkt globalt havsavtal, ett Parisavtal för haven. Här måste Sveriges, som har en historia av att vara pådrivande i miljöfrågor internationellt, återta ledartröjan och trycka på världssamfundet, men hittills har Regeringen och Margot Wallström som är ansvarig minister varit passiva, säger Frida Bengtsson

Rapporten “In Deep Water/På djupt vatten”släpps i samband med att Greenpeace fartyg Esperanza är på väg mot mellersta Atlanten där skeppet blir plattform för ny forskning runt “Lost City”, ett unikt område av aktiva hydrotermala öppningar som står som vakttorn över en nära outforskad havsbotten. Trots att UNESCO klassat Lost City som världsarv är området nu hotat då ISA, som ska reglera djuphavsgruvdrift inkluderat det i en koncession till Polen.
Här hittar du djuphavsbilder och videor från Greenpeace
https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJ8TGMHE

https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJWA83W0

Kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig Greenpeace Nordic

Markus Mattisson
markus.mattisson@greenpeace.org
+46(0)70 397 66 72

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!