Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Ny invasiv kräfta hittad i Mälaren!! Ett nytt invasivt kräftdjur har blivit identifierat i Mälaren. Märlkräftan Pontogammarus robustoides finns inte i svenska vatten sedan tidigare, men befaras nu slå ut den inhemska märlkräfta som dominerar i Mälaren. Upptäckten gjordes av en miljökonsult på havs- och vattenkonsulten Medins, som är en del av Sweco, under ett kunduppdrag.

– Upptäckten är såklart både spännande och oroväckande. Vi vet inte hur denna nya art kommer att påverka ekosystemet, men vi vet att den sprider sig snabbt och riskerar att konkurrera ut inhemska arter, säger Carin Nilsson, gruppchef och expert inom sötvatten på Sweco, och som var med och identifierade kräftan.

Arten kommer ursprungligen från den Ponto-Kaspiska regionen (Svarta havet, Kaspiska havet och Azovska havet), men har även blivit hittad på andra håll i Europa som i Litauen, Polen, Tyskland och England.

Senast våren 2023 identifierade konsulter på Medins en annan invasiv kräftart, den mindre rovmärlan, i Botkyrka utanför Stockholm. Det var den andra av sammanlagt åtta invasiva arter avmärlkräftor, som SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, listat som hög risk för etablering i svenska vatten.

– Pontogammarus robustoides som vi nu hittat i Mälaren, blir den tredje av åtta arter av invasiva märlkräftor som Artdatabanken varnat för. Varför vi ser fler och fler invasiva arter kan vi enbart spekulera i, men det är något som olika aktörer varnat för under en längre tid och som blir viktigt att följa, säger Carin Nilsson.

Samtliga tre, av åtta, invasiva arter har blivit identifierade av konsulter på Medins. Upptäckterna har gjorts i samband med olika typer av miljöutredningar för olika kunder, men inte i något fall har syftet varit att leta efter invasiva arter.

– Att vi identifierat tre av dessa åtta arter visar värdet av såväl miljöövervakning som miljöutredningar i samband med olika anläggningsarbeten. Det är ett viktigt sätt att få kunskap och kännedom om artrikedomen och hur den utvecklas, säger Carin Nilsson.

Sofie Sidoli

PresschefSweco Sverige

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera