Annons

interfiske-daiwa-p
 i Blogg 2013

Du kan hjälpa till att påverka för mer miljöanpassad vattenkraft genom att beställa och bära vår knapp ”Ny lagstiftning för vatten – JA TACK!”

Nu startar knappkampanjen för att få till en ny lagstiftning för vatten. Sportfiskarna Älvräddarna och WWF vill driva på opinionen så att Vattenverksamhetsutredningens förslag blir konkreta miljöåtgärder.

Vattenkraften har onekligen byggt Sverige starkt. Men vår natur har fått betala ett mycket högt pris. Forsande livsmiljöer har förvandlats till stenöknar och sterila dammar. Många unika fiskbestånd har slagits ut.

Nu har den statliga utredningen Vattenverksamhetsutredningens föreslagit lagändringar som ställer högre miljökrav på vattenkraften. Det borde vara en självklarhet. För all annan verksamhet har sådana krav införts sedan länge.

Tycker du som vi att Sverige ska ha en vattenkraft som tar hänsyn till miljön och fisken?

Stöd kampanjen och beställ knappen på: www.nyvattenlag.nu

 

Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera