Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Nu har Stockholms gäddor och abborrar fått en eftertraktad lekplats i stadens omedelbara närhet. Idrottsborgarråd Karin Ernlund (C) invigde Lillsjöns fiskvåtmark tillsammans med bland andra idrottsförvaltningens fiskekonsulent Oliver Karlöf. På plats fanns också ståthållare Staffan Larsson, Världsnaturfonden WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind, Stockholms stads idrottsdirektör Marina Högland och miljöborgarråd Katarina Luhr (MP).

– Vi vill ha en levande och aktiv stad, där det finns goda möjligheter till sportfiske och där det finns ett rikt djurliv. Nu skapar vi en viktig lek- och uppväxtplats för främst gädda och abborre. Det främjar det angelägna arbetet att återställa balansen i Östersjön men också det aktiva sportfisket i staden, säger Karin Ernlund.

Minskande rovfiskbestånd i skärgården är idag ett av de stora hoten mot ett friskt hav. Projektet att under våren dämma upp en våtmark på Lillsjöängen, som är placerad mellan Laduviken och Husarviken, är ett samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Djurgårdens förvaltning och Världsnaturfonden WWF. Genom att skapa nya lekplatser för rovfiskar kan man förstärka bestånden i havet vilket i sin tur bidrar till bättre balans i Östersjön.

– En god tillgång på rovfiskar som gädda och abborre behövs får att återfå ett ekosystem i balans. Bristen på dessa arter har lett till en enorm ökning av främst storspigg i skärgården och dessa motverkar i sin tur möjligheterna för rom och yngel att klara sig. Det är en ond cirkel som behöver brytas och då vi är skyldiga behöver vi också ta ett stort ansvar, säger Oliver Karlöf och fortsätter:

– Våtmarken töms framåt sommaren och vattnet lämnar efter sig stora mängder näring som växterna nyttjar för att snabbt växa tillbaka. Dessa blir i sin tur en del av det naturliga naturbetet på Norra Djurgården.

Vid Lillsjöns fiskvåtmark finns en spaningsplattform för besökare. Intill den finns en informationstavla målad av konstnären Håkan Delin. Projektet att skapa fiskvåtmarken är till stor del finansierat genom lokala naturvårdssatsningen (LONA) vilken ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera