Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Ny metod kan hjälpa torsken tillbaka! SLU har i samarbete med Havets Hus i Lysekil försett 50 torskar som vuxit till sig i en skyddad miljö med akustiska sändare. Torskarna kommer från havsakvariet Havets Hus, som sedan ett par år tillbaka har samlat in småtorskar och låtit dem växa till sig i akvarier för att sedan släppa ut dem i havet.

Torsken har en central roll i havens ekosystem. Som rovfisk befinner den sig högt upp i havets näringskedja och om torsken försvinner påverkar det havets hela näringsväv. Torskbestånden utanför Sveriges kuster har det besvärligt och är små. Orsakerna till att torsken har det svårt är många. Ett par exempel är ett tidigare högt fisketryck och förstörda livsmiljöer.

För att hjälpa torsken har olika förvaltningsåtgärder satts in, till exempel striktare fiskeregleringar, ändrade fiskemetoder samt restaureringsåtgärder av torskarnas livsmiljöer. En ytterligare möjlig åtgärd som inte utvärderats i större omfattning är att plantera ut torsk.

– Utsättning är ett nytt grepp för att hjälpa torskbeståndet. Här behövs studier för att se hur en sådan bevarandemetod kan fungera – hur går det för torskarna som släpps ut? Var tar de vägen och hur ser överlevnaden ut? En del svar kan vi få genom att följa torsken med hjälp av akustiska sändare, säger Daniel Palm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Följer sändarförsedda torskar

Sedan ett par år tillbaka har Havets Hus fångat småtorskar lokalt, som de därefter låtit växa till sig i en skyddad akvariemiljö, för att sedan släppa ut dem i havet. Nu har SLU-forskare för första gången satt akustiska sändare i drygt 50 av dessa torskar innan de släpptes ut. Torskarna var mellan 30-50 centimeter stora när de släpptes. Via sändarna kommer forskarna att få kunskap om fiskarnas överlevnad, beteende och rörelsemönster och hoppas därmed kunna identifiera viktiga livsmiljöer för torsk vid kusten. SLU har under lång tid studerat utplantering av odlad fisk, till exempel lax och öring. Att studera utplanterad torsk är dock något helt nytt.

Fiskarna släpptes ut inom ett gammalt lekområde längst in i Gullmarsfjorden, som är ett marint skyddat område där torsken är fredad från fiske. Så länge fiskarna håller sig där är de relativt väl skyddade och förhoppningen är att fiskarna växer upp till stora torskar och bidrar till att återställa den lokala havsmiljön.

– Vi vet att torsk från olika bestånd uppvisar varierande beteenden. En del stannar närmare land och gärna grunt, så kallad kusttorsk, medan utsjötorsk håller till på större djup längre ut till havs. Det ska bli väldigt intressant att se om även dessa akvarieuppväxta vilda torskar visar dessa skillnader, säger SLU-forskaren Petter Lundberg.

Sommaren 2024 får forskarna tillgång till de första dataserierna och nästa höst är det dags för en ny utsättning av sändarföresedda akvarieuppfödda torskar.

– Målet med undersökningen är att utvärdera om utsättning av torsk skulle kunna fungera som en kompletterande bevarandeåtgärd för att lokalt bidra till att återfå fler torskar i havet, säger Daniel Palm.

Fakta:

Akustisk mätning av fiskars rörelsemönster i Gullmarsfjorden

Varje sändarförsedd fisk som släpps ut i Gullmarsfjorden följs under två års tid. Fiskarna märks kirurgiskt med sändaren, som är av samma typ som de som används för att följa till exempel lax och öring.

I Gullmarsfjorden och några mil norr samt söder om den finns flera uppsatta så kallade mottagare. Så fort en sändarförsedd fisk simmar förbi mottagaren registreras vilken fisk det är samt information om fiskens temperatur, djup och aktivitet. Informationen från mottagarna laddas ner årligen.

SLU-forskarna planerar att hämta första laddningen torskdata under sen vår eller tidig sommar år 2024.

Det marina skyddsområdet Gullmarsfjorden

Mer information om projektet

Sedan år 2018 har Havets Hus tagit in lokal småtorsk i olika omgångar till sina akvarier. När de vuxit till sig har de släppts ut igen. Hittills har ca 300 torskar hämtats in. Över 70 torskar sattes ut år 2020. År 2022 inleddes ett samarbete med SLU som satte akustiska sändare på över 50 torskar som släpptes ut under november månad 2023. Projektet stöds av Marie-Claire Cronstedts Stiftelse samt med bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten.


 Kontaktinformation

Daniel Palm, Forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
daniel.palm@slu.se, +46-76-7869176

Håkan Wennhage, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51, 076-133 44 55

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera