Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Det årliga flödet av plast ut i världens hav beräknas tredubblas till år 2040. Det slår en expertgrupp fast i en banbrytande rapport, Breaking the plastic wave.

Håll Sverige Rent har jobbat länge med frågan om plast i haven och tar nu initiativ till ett seminarium om hur Sverige kan bidra till att vända utvecklingen.

Situationen är helt ohållbar och gör vi inget åt det här kommer haven att svämma över av plast inom två decennier. Det som görs i dag är inte tillräckligt och vi har inte tid att vänta, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Plast är redan i dag det absolut vanligaste skräpet i våra hav och prognoser har pekat på att det år 2050 kan finnas mer plast än fisk i våra hav. 80 procent av skräpet i haven kommer från land och det mesta är plast som bara används någon enstaka gång innan det slängts.

I en ny rapport från Pew Charitable Trusts och Systemiq, som de tagit fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas, redovisas nu fler oroväckande siffror:

  • Det årliga flödet av plast ut i haven kommer att tredubblas till 2040 om inga ytterligare åtgärder tas.
  • Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kilo för varje meter havskust i hela världen.
  • Plast till ett värde av cirka 100 miljarder dollar försvinner ut ur den globala ekonomin årligen redan i dag.

Fyra trender pekas ut som drivande i den negativa utvecklingen.

  • Ökning av plastanvändning per capita som underlättas av att nytillverkad snarare än återvunnen plast är det billigaste att producera.
  • Att det tillverkas mycket plast som inte går att återvinna.
  • Ökning av plastkonsumtion i länder där det saknas ett fungerande återvinnings- eller avfallssystem.
  • Ökad befolkning globalt

I rapporten slår man också fast att dagens åtgärder, som många sker på företagsnivå, nationell nivå eller till exempel genom direktiv i EU eller liknande samarbeten, är otillräckliga för att bromsa utvecklingen. Om alla initiativ implementeras till 2040 kan läckaget av plast bli 7 procent mindre än om inget görs. Men det betyder att ökningen fortfarande blir cirka 147 procent till 2040. Så mycket mer behöver göras.

Rapporten pekar på att det finns en potential att minska plastflödet till haven med upp till 80 procent med dagens tekniker, om alla åtgärder genomfördes så snart det går.

Ett stort problem är att plastavfallet inte har något vidare värde. Det är billigare att producera ny plast av fossila råvaror än att ta hand om det vi redan har producerat. Det är inte hållbart alls och det leder till en ökad nedskräpning, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Med avstamp i rapportens slutsatser tar nu Håll Sverige Rent initiativ till ett seminarium om situationen med plast i haven. I formen av ett digitalt seminarium den 4 september vill vi samla aktörer som på något sätt påverkar flödet av plast i samhället för att lyfta problem och lösningar som vi i Sverige upplever och kan påverka.

Sverige har världsledande metoder för att stoppa läckaget av plast, men även här hamnar enorma mängder i naturen och i haven. Men jag vet att vi tillsammans med myndigheter, företag, politiker och andra aktörer kan ta en ledarroll i arbetet för att stoppa nedskräpningen av våra gemensamma hav, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Fakta: Seminarium om rapporten

  • Anordnas digitalt den 4 september 2020 kl 10:00-11:00.
  • Julia Koskella, associate på Systemic ger en halvtimmes presentation av slutsatserna i rapporten Breaking the plastic wave.
  • Håll Sverige Rent kommer att bjuda in nyckelpersoner i samhället att ta del av rapportens slutsatser och samtala om hur aktörer i Sverige kan agera för att minska nedskräpningen av plast i haven.

Fakta: Breaking the plastic wave

Pontus Tengby
Kommunikationschef Håll Sverige Rent

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera