Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Ny rapport om livsmedelsförluster: Mer fisk och skaldjur kan bli mat! En ny rapport om livsmedelsförluster av vildfångad fisk och skaldjur visar hur fisk och skaldjur tas tillvara i det svenska havsbaserade fisket. En del av fisken som hade kunnat bli mat kastas tillbaka i havet eller används inte på grund av skador eller låg efterfrågan. Stora mängder fisk används också till foder.

Rapporten beskriver flödena inom fisket under 2021. Orsaker till att fisk inte används till livsmedel diskuteras också med branschföreträdare och enskilda fiskare. Resultaten visar att:

  • Livsmedelsförlusterna var ungefär 8 procent, motsvarande 4000 ton, av den fisk som fiskas i syfte att gå till livsmedel men som inte går vidare i livsmedelskedjan.
  • Av det totala fisket så gick 67 procent, motsvarande 103 000 ton inte till livsmedel utan var planerad att gå till foderproduktion.

Vi kan äta fler sorters fisk och mer av fisken
Orsaken till livsmedelsförluster är framförallt att fisk kastas tillbaka i havet eller är skadad av säl och fåglar. Vissa fullt ätliga fiskar eller detaljer av fiskarna efterfrågas inte av konsumenter. Det förekommer också att fisk rensas redan på båten.

– Arter som sill, skarpsill, tobis och karpfiskar skulle vi kunna äta i högre grad, likaså köttet från siklöja och torskrom, säger Lina Waara fiskeripolitisk utredare på Jordbruksverket.

Att majoriteten av fångsterna av sill och skarpsill går till foder beror enligt branschföreträdare på att det är låg efterfrågan och att regleringar gör det olönsamt att låta fisken gå till livsmedel. Efterfrågan påverkas bland annat av rekommendationer till vissa grupper av konsumenter att begränsa konsumtionen av Östersjösill på grund av innehåll av miljögifter. Fångstområden, affärsöverenskommelser, båtarnas storlek och hamnarnas utformning har också betydelse.

– Ur både ett resursperspektiv och beredskapsperspektiv är det viktigt att se hur mer fisk kan gå till livsmedelsproduktion i Sverige, säger Christina Nordin generaldirektör på Jordbruksverket.

Satsningar för att minska förlusterna behövs på flera områden
Det finns potential att både minska livsmedelförlusterna inom fångsterna för livsmedel och att öka andelen fångster som går till livsmedel. Rapporten pekar på att det behövs satsningar på teknik- och produktutveckling, ökad kunskap om miljögifter i Östersjön, förbättrad infrastruktur, att begränsa rovdjursskador samt ändamålsenliga regleringar som motverkar olagliga utkast.

Mer information
Läs rapporten Livsmedelsförluster av vildfångad fisk och skaldjur 2023:16

Rapporten är den åttonde rapporten om livsmedelsförluster som har tagits fram inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin, ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn. Forskare på SLU Akvatiska resurser har bidragit med underlag.

Läs rapporten Livsmedelsförluster av vildfångad fisk och skaldjur

Om matsvinn och förluster vid livsmedelsproduktion
Etappmålet om att livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat (sverigesmiljomal.se)
Blogginlägg på “Den svenska maten”

Kontaktperson för journalister
Karin Lindow, projektledare
Livsmedelskedjan och exportenheten
karin.lindow@jordbruksverket.se
036-15 64 33

Lina Waara, fiskeripolitisk utredare
Livsmedelskedjan och exportenheten
lina.waara@jordbruksverket.se
036-15 59 32

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera