Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Ny rapport – Skarven ökar kraftigt! Populationen av storskarv fortsätter att växa i Sverige. För första gången sedan 2012 har en rikstäckande inventering genomförts som visar på en kraftig ökning av den häckande populationen under en tioårsperiod.

Resultaten för 2023 års inventering visar på en kraftig ökning av den häckande populationen av storskarv i Sverige sedan 2012. Sammanlagt räknades 74 767 bon i 224 kolonier jämfört med 40 958 bon och 169 kolonier år 2012. Storskarv häckade i alla län utom Jämtlands och Dalarnas län.

Antalet kolonier och bon har ökat i de flesta län, särskilt i Kalmar, Blekinge, Västra Götalands och Östergötlands län. Majoriteten av de häckande storskarvarna, över 64 000 bon i 147 kolonier, återfanns i kustmiljöer medan ungefär 10 000 bon i 77 kolonier återfanns i sötvattensmiljöer.

– Många län inventerar storskarven löpande men det är angeläget att också kontinuerligt genomföra en rikstäckande inventering. Det är ett viktigt verktyg bland annat för att kunna utvärdera skarvförvaltningen, säger Mona HansErs, chef viltanalys, Naturvårdsverket.

Korta fakta om storskarv

I Sverige förekommer två underarter av storskarv: atlantstorskarv och mellanskarv. Mellanskarven är den underart som anses häcka i Sverige. Mellanskarven är den underart som i Europa, och Sverige, varit föremål för den ökande konflikten med människan, vilket främst beror på dess ökande populationsstorlek och utbredningsområde.

Det är väl känt att storskarv äter stora mängder fisk. Generellt verkar påverkan från storskarv på fiskpopulationer vara liten i friska ekosystem. För lokala och redan hotade och svaga fiskpopulationer finns dock en oro att storskarv kan påverka dem negativt.

Jakt på storskarv

Storskarven är fredad från allmän jakt. Däremot kan länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt och det är även möjligt att förhindra allvarlig skada på till exempel fiskeredskap eller i fiskefria områden på enskilds initiativ. Viktigt för förvaltningen är att antal fällda storskarvar rapporteras in. Vid skyddsjakt på enskilds initiativ kan det göras via appen Viltdata, som Svenska Jägareförbundet tillhandahåller.

Om inventeringen

Under 2023 gjorde Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), på uppdrag av Naturvårdsverket, en rikstäckande inventering av häckande storskarvar i Sverige. Den senaste gjordes 2012 och innan dess 2006.

Läs hela rapporten:

Rikstäckande inventering av häckande storskarv i Sverige 2023 (slu.se)   

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 2 comments
pingbacks / trackbacks

Kommentera