Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Ny sida om Vätterns vatten, liv och miljöhot! Nu lanseras sidan Vätternliv.se där den senaste kunskapen om Vättern samlas. Kunskapsportalen beskriver det unika livet i sjön och de utmaningar som Vättern står inför.

– Behovet av en sida som denna är jättestort, vi måste kunna berätta om resultatet av alla undersökningar som görs i sjön på ett sätt som är intressant för många, säger projektets initiativtagare Marie Kristoffersson. 

Stort behov av lätt information

Tänk dig att få se Vättern uppifrån och upptäcka hur sjöns geografi och egenskaper hänger ihop. Från detta perspektiv dyker du sedan ner under ytan och lär känna livet i sjön. Sen kan du också följa Vätterns historia och miljötillstånd under hundra år av samhällsutveckling, nya beslut och åtgärder. Visst låter det spännande?

Nu lanseras sidan Vätternliv.se – en nyutvecklad kunskapsportal om Vättern. På ett enkelt sätt förklaras fakta och samband utifrån de miljöundersökningar som genomförts sedan mitten av 1900-talet. Målet är att fler i samhället ska få en djupare förståelse för sjön och dess ekosystem, miljötillstånd och utmaningar över tid.

– Behovet av en sida som Vätternliv.se är jättestort! Vi kan inte bara mäta hur sjön mår, vi måste kunna berätta om resultatet av alla undersökningar på ett sätt som är intressant för många, säger Marie Kristoffersson på Calluna AB, initiativtagare till projektet.

– Vi är många som bryr oss om Vättern och behöver faktabaserade men enkla presentationer av hur miljötillståndet utvecklats över tid. För att själva kunna bidra till lösningarna måste vi förstå vilka utmaningar Vättern står inför, fortsätter Marie Kristoffersson.

För alla som är nyfikna på Vättern

Vätternliv.se riktar sig till en bred målgrupp. Sidans tänkta användare omfattar allt från boende, besökare och beslutsfattare vid Vättern till elever och lärare i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Alla som antingen är nyfikna på Vättern specifikt eller mer allmänt intresserade av miljö- och naturfrågor ska kunna använda sidan.

Gemensamt för sidans besökare är förhoppningsvis en vilja att förstå och lära sig mer om Vättern. Nyfikenheten ska få styra när besökaren tar sig runt på sidan för att undersöka samband och trender. Genom länkar är det sedan lätt att komma vidare till andra organisationer, myndigheter och forskningsrapporter.

Uppgifter kopplade till läroplanen

På Vätternliv.se finns även en uppgiftsbank som samlar uppgifter med lärarhandledningar inom ämnen som rör Vättern på olika sätt. Uppgifterna är lämpliga antingen för klassrummet eller vid studiebesök och utflykter till Vättern eller skolans närnatur.

– För oss har det varit viktigt att uppgifterna tar avstamp i läroplanen och underlättar för lärare att koppla sin undervisning till närmiljön, säger Lotta Lindström, pedagogiskt ansvarig i projektet och verksamhetsansvarig vid Linköpings Naturcentrum.

Efterlängtat tillskott som kompletterar

Vätternliv.se har tagits fram på initiativ av naturmiljökonsulterna Calluna AB i samarbete med Vätternvårdsförbundet och genom finansiering från Leader Vättern.

Sidan förvaltas av Vätternvårdsförbundet – en bred sammanslutning av aktörer som samverkar för att vårda Vätterns vatten. Vätternliv.se utgör ett komplement till förbundets egen sida Vattern.org som bland annat presenterar pågående projekt och detaljerade resultat från sjöns miljöövervakning samt information om fisk och fiske i sjön.

– Vätternliv utgör ett efterlängtat tillskott, behovet av korrekt och lättillgänglig information är stort och sidan är dessutom spännande och väcker nyfikenhet, säger Friederike Ermold vid Vätternvårdsförbundets kansli.

__________________________

För mer information, kontakta:

  • Marie Kristoffersson (projektledare på Calluna AB), tel. 010-303 91 58 alt. marie.kristoffersson@calluna.se.
  • Friederike Ermold (sakkunnig vattenfrågor på Vätternvårdsförbundets kansli), tel. 010-223 62 01 alt. friederike.ermold@lansstyrelsen.se.

Vill du bidra till att sprida information om Vätternliv.se får du gärna skriva ut bordsprataren/affischen.

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål.

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera