Annons

 i Notiser

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ny officiell statistik om det svenska fritidsfisket som omfattar totalt cirka 1,4 miljoner personer.

– Den typiske fritidsfiskaren i Sverige är en man på cirka 42 år som bor i inlandet i södra eller mellersta Sverige. Han fångar främst gädda och abborre men även öring och använder oftast handredskap som spinn- eller flugspö. I genomsnitt är han ute sju dagar per år och fångar cirka åtta kilo fisk om året, säger Gustav Blomqvist, utredare på HaV.

Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden.Totalt är svenska fritidsfiskare ute och fiskar 10,3 miljoner dagar om året.

Abborre, gädda, öring samt harr och röding är populära arter för fritidsfiskare i norra Sverige, i Östersjön är det främst gädda, abborre, sill och strömming medan fritidsfiskare på västkusten mest fiskar efter makrill, torsk och öring.

Det visar den nationella enkätundersökning om fritidsfisket i Sverige som för fjärde gången genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av HaV. Siffrorna i den statistik som nu publiceras omfattar främst fritidsfisket under 2016 men när det gäller antalet utövare även delar av 2015.

Statistiken omfattar fiske där fångsten konsumeras i det egna hushållet och där rekreation, turism och tävling kan vara viktiga motiv. Inom sötvattensområden kan även fångster som säljs ingå, säger Gustav Blomqvist, utredare vid enheten för fiskereglering på HaV.

Undersökningar av fritidsfiskets omfattning i Sverige har gjorts sedan 1970-talet. Från och med 2013 tar HaV årligen fram officiell statistik för fritidsfisket. Andelen som svarade ja på frågan ”fiskade du ifjol” motsvarade under 2016 cirka 1,4 miljoner personer i åldern 16 – 80 år varav cirka 1 miljon män och 420 000 kvinnor. I den förra officiella statistiken var siffran något högre, 1,6 miljoner.

Antalet fiskedagar var under 2016 drygt 10,3 miljoner dagar medan de var 11,2 miljoner dagar föregående år. Den sammanlagda fångsten som behålls inom fritidsfisket uppskattas 2016 till 10 330 ton, vilket är mindre än i den förra officiella statistiken.

– Gällande den nedgång vi ser i statistiken så grundar sig detta främst i att urvalsförfarandet ändrats vilket gör att statistiken sjunker något. Minskningen ligger dock inom den statistiska felmarginalen. Årets siffror behöver alltså inte betyda att fritidsfisket minskar utan att de i verkligheten kan ha ökat eller är oförändrade, säger Gustav Blomqvist.

Enligt den nya statistiken så omsatte fritidsfiskare cirka 6,2 miljarder kronor på sitt fritidsfiske under 2016. Detta att jämföra med tidigare år då motsvarande siffra legat mellan 5,3 – 9,2 miljarder kronor.

I samband med publiceringen av den nya statistiken som avser 2016 publiceras även reviderad statistik för åren 2013-2015.

– Vi kan se att en del som svarat på enkäten har angett orimliga svar, vilket i sin tur har påverkat tidigare resultat. Vi har gått igenom och rensat bort de svaren och menar att den nya statistiken ger en bra bild av det svenska fritidsfisket, något som är viktigt för både nationell och internationell förvaltning, säger Gustav Blomqvist.

Läs mer om den officiella statistiken för fritidsfisket 2016

Läs mer på vår hemsida om fritidsfisket

Länk till HaV:s och Jordbruksverkets strategi för svenskt fritidsfiske och fisketurism

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Gustav Blomqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn010-6986259, mobil 072-2297850, e-post gustav.blomqvist@havochvatten.se, Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-6986265, mobil 070-625 75 67, e-post: stig.thornqvist@havochvatten.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera