Annons

 i Eko/Miljö

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden enligt allemansrätten och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. En ny utredning hotar nu att försämra dessa grundprinciper för strandskyddet.

Den 14 december presenterade Strandskyddsutredningen sina förslag för förändrade strandskyddsregler. Utredningen tillsattes 2019 som en del av Januariöverenskommelsen. Uppdraget innebar att ge förslag på hur man kan underlätta för byggande i strandnära lägen i landsbygd, samtidigt som utredningen skulle se över möjligheten att stärka strandskyddet i starkt exploaterade områden.

Tyvärr har utredningen misslyckats fatalt med att balansera exploateringsintressena mot bevarandeintressena, då förslag om att stärka strandskyddet i starkt exploaterade områden lyser med sin frånvaro. Flera miljö- och friluftsorganisationer, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket är starkt kritiska till utredningens förslag…

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera