Annons

 i Eko/Miljö

I dagarna påbörjar Sportfiskarna en viktig naturvårdsåtgärd vid Rosenforsbäckens mynning vid Borgholms hamn på Öland.

Det korta, raka utloppsdiket kommer förvandlas till ett grundare och mer naturligt slingrande vattendrag med svämzoner och sänkor. Genom Borgholms kommuns försorg röjs den höga vassen som täcker strandängen bort. Åtgärden är den femte som genomförs inom projektet Ölandsvatten som förbundet driver i nära samverkan med markägare på ön sedan 2018, med syftet att återskapa värdefulla vattenmiljöer i det öländska landskapet.

– En våtmarksmiljö av denna typ har saknats här i Borgholm i närmare 100 år, då vattendraget grävdes om och rätades ut, så det känns fantastiskt att vi nu får restaurera miljön, säger projektledaren Tobias Berger. 

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera