Annons

 i Eko/Miljö

Måndagen den 8 augusti är det dags för årets hajsläpp. Det är 2 småfläckiga rödhajar som fötts och växt upp på Havets hus och som nu ska ut i havet och förhoppningsvis bidra med mer information om arten i framtiden men också förstärka den fridlysta stammen. 

Hajsläppet är en del i Havets Hus arbete för att bevara livet i havet och som också sker genom att vi informerar om olika arter och deras betydelse, den biologiska mångfalden och om hot som finns för havsmiljön.

I dagsläget är det är helt förbjudet att fånga och landa småfläckig rödhaj i svenska vatten. Småfläckig rödhaj är numera klassad som livskraftig men kunskapen om arten är fortfarande knapp. Detta vill Havets Hus råda bot på genom att återinplantera märkta småfläckiga rödhajar i havet. Sedan 2002 har vi tillsammans med Havsfiskelaboratoriet SLU (tidigare Fiskeriverket) satt ut över 60 akvarieuppfödda hajar i Gullmarsfjorden och fler är på gång. Bevarandeprojektet genomförs sedan förra året i samarbete med världsnaturfonden WWF och representanter för WWF deltar även under dagen med en rolig pandajakt för barn. Samarbetet innefattar också att ett liknande projekt för den hotade knaggrockan startats upp. WWF ger stöd till åtgärder som vidareutvecklar arbetet med uppfödning och utsättning samt informationsspridning om situationen för världens hajar. Detta stöd möjliggör för Havets Hus ett forskningsprojekt ihop med Sjöfartsmuseet i Göteborg som avser att kartlägga genetiken hos småfläckig rödhaj och knaggrocka i nordiska vatten.

Vi har hittills fått reda på vart fem av våra hajar begett sig, en hade ett halvår efter släppet simmat in i Saltkällefjorden längst inne i Gullmaren, en fångades på knappt 70 meters djup utanför Mollösund dit den hade simmar bara på några veckor efter att den släppts och en annan hade efter ett halvår simmat ända till Fjällbacka. En fjärde återfanns på andra sidan fjorden bara några dagar efter släppet. Ifjol hittades en av våra hajar i Ringshaugstranda i Tønsberg kommune i Vestfold, Norge. Genom hajens ID märkning kunde vi se att den släpptes från Havets Hus 2005 och blev ungefär 14 år. Det finns också uppgifter om att dykare sett en till två stycken vid Släggö utanför Havets Hus men deras ID nummer är inte identifierade.

Småfläckig rödhaj – ambassadör för världens hajar

I samband med hajsläppet på havets Hus lyfts alltid hajarnas situation i världen upp. Det ser nämligen bistert ut. Av all världens haj- och rockarter hotas en fjärdedel av utrotning! Det hårda och okontrollerade fisket efter haj och deras långsamma livscykel med få avkommor resulterar i att hajar är extremt känsliga för överfiske och andra störningar. Fiske i grunda tropiska vatten fångar stora hajar som bifångst. Men det sker även aktivt fiske efter hajfenor till hajfenssoppa, vilket är en stor orsak till hajarnas nedgång. I våra vatten är det främst bottentrålning efter andra arter som är boven bakom hajar och rockors nedgång, men minskad födotillgång eller andra störningar kan inte uteslutas här heller.

Hajsläppet sker i samband med Västerhavsveckan

För att öka kunskapen om de problem Västerhavet står inför ordnas varje år temaveckan Västerhavsveckan. En chans för dig som vill lära mer om hur du kan minska plastutsläppen i havet, hur du tillagar tång eller vill ställa frågor till en forskare. Eller pröva på segling, paddling och dykning. Eller åka med på sälsafari, klappa fiskar och besöka naturreservat vid kusten. I år läggs stort fokus på effekterna av klimatförändringar med bl. a. högre havsvattenstånd och nya arter. Att bli medveten om havets resurser och vad vi behöver åtgärda för att vi lugnt skall kunna fortsätta att njuta av segling, friluftsliv, god mat från havet och härliga bad!

Havets Hus i Lysekil AB

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som visar och berättar om livet i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål med runt 80 000 besökare årligen.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera