Annons

 i Eko/Miljö

Från och med 1 januari börjar så kallad landningsskyldighet att gälla inom svensk fiske.

Under 2015 omfattar de nya reglerna fiske av sill, skarpsill, lax och torsk i Östersjön och fiske av makrill, sill, blåvitling, skarpsill och tobis i Västerhavet och all fisk som fångas ska tas i land. Fisk som är under en viss storlek får inte säljas som livsmedel.

– Landningsskyldigheten är en viktig del av den nya gemensamma fiskerireformen i EU och ska vara fullt genomförd 2019. Tanken är att den ska minimera utkast, oönskade fångster och påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Enligt nuvarande regler ska. fisk som inte uppfyller minimimåtten kastas tillbaka i havet. Däremot ska fångst som lagligen får landas och som uppfyller kraven landas i hamn. Det är inte tillåtet att sortera bort fångst enbart av ekonomiska skäl.

När landningsskyldigheten nu införs innebär det att fångst som tidigare inte fick landas nu måste landas i hamn och då också avräknas från tillåten kvot. Så kallade oönskade bifångster måste också landas, till exempel fisk som är under minimimåttet eller inte efterfrågas på marknaden.

– All lagstiftning som rör landningsskyldigheten är inte klar ännu utan förhandlingar pågår fortfarande inom EU. Det gäller exempelvis hur viss fångst ska dokumenteras, rapporteras och förvaras ombord., säger Ingemar Berglund.

– Vi har tagit fram en vägledning till yrkesfisket som visar vilka fisken som omfattas, i vilka områden och hur tidsschemat för införandet ser ut. Den är inte komplett i dagsläget utan kommer att uppdateras kontinuerligt under året.

Landningsskyldigheten i Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet gäller från och med 1 januari 2015 även om inte alla detaljer i regleringen är på plats.

– Vägledningen ger förhoppningsvis svar på de viktigaste frågorna i detta första skede. Vi har också haft informationsmöten med företrädare för fiskeribranschen, inför förändringen, säger Ingemar Berglund..

Fisk som måste tas ombord och landas i hamn men inte kan användas som livsmedel omfattas av regelverket om animaliska biprodukter. Det innebär att.den fisken bland annat kan användas som råvara till foderindustrin, rötas eller komposteras, eller användas obearbetad som pälsdjursfoder.

Här kan du läsa mer om landningsskyldigheten och vilka fisken som omfattas

Frågor och svar om landningsskyldigheten på EU-kommissionens hemsida

 

Läs också på Jordbruksverkets informationssida om hantering av oönskad fångst och animaliska biprodukter.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-postingemar.berglund@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera