Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Den årliga bedömningen av de regionala miljömålen i Västerbotten visar en negativ utveckling för målet Storslagen fjällmiljö. Målet har tidigare varit nära att nås, men bedömningen har nu ändrats från “nära” till “nej”.

Västerbottensfjäll. Fotograf/Källa: Andreas Garpebring/Länsstyrelsen Västerbotten

 

Av de 16 nationella miljömålen görs även en bedömning på länsnivå på 13 av målen. För Storslagen fjällmiljö har bedömningen nu ändrats från nära till nej efter ny kunskap om att det finns totalt 63 rödlistade arter med betydande förekomster i Södra Lapplandsfjällen som är hotade av ett ändrat klimat. Riktningen på målets utveckling beror på klimatförändringar som genom ändrade snöförhållanden, sommartemperaturer och nederbördsmönster utgör ett påtagligt hot för såväl fjällets arter och naturmiljöer som för rennäringen.

Invandrande arter och höga temperaturer

Det handlar till exempel om humlor som inte klarar de höga sommartemperaturerna och svampar, örter och fjärilar som hotas av en ökad igenväxning och invandring av konkurrenskraftiga växter på kalfjället och i fjällbjörkskogen. Fler konkreta insatser behövs för att kunna förbättra situationen.

– Det finns mycket som går att göra! Först behöver vi skaffa oss en tydlig bild av var dessa arter finns, och sedan sjösätta aktiv naturvårdande skötsel för de som behöver detta. Det kan handla om att till exempel röja bort konkurrerande arter som invandrat när klimatet blivit mildare, eller hjälpa svårspridda arter till platser som garanterat inte torkas ut även under heta somrar. Men, dessa arter behöver få fokus nu om vi ska hinna vända situationen, säger Marlene Lidén, målansvarig för Storslagen fjällmiljö på Länsstyrelsen Västerbotten.

Många naturvårdsåtgärder pågår

Västerbottens fjällvärld utgörs av en mångfald av värdefulla naturmiljöer, med stora obrutna vildmarksområden som är präglade av samisk markanvändning. I länets fjällvärld finns idag många välfungerande samarbeten mellan de aktörer som berörs och verkar i området, och varje år utförs många olika typer av skötsel-, tillsyns-, informations- och uppföljningsåtgärder för att bevara och vårda fjällens natur- och kulturvärden. Men nu behöver alltså länets aktörer och lokala engagemang som verkar för vår fjällmiljö hjälpas åt att vända trenden.

Läs mer:

Västerbottens uppföljning av miljömålen hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS – Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet

Kontaktpersoner:

Marlene Lidén
Målansvarig Storslagen fjällmiljö, Naturvårdsenheten
Tel: 010-2254440

Du vet väl att du kan läsa alla fiskenyheter gratis på appen FishBrain Ladda ner Fishbrain här 

Sportfiskeprylar

 

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera