Annons

 i Eko/Miljö

Sommarens extremtorka visar att mer åtgärder behövs för att motverka torka i vattendragen, nu startar Sportfiskarna ett nytt projekt för mer vatten i landskapet söder om Stockholm.

Under hösten påbörjar Sportfiskarna ett treårigt projekt för att förbättra hydrologin, det vill säga att återskapa landskapets förmåga att hålla kvar vatten, i flertalet avrinningsområden kring Södertörn söder om Stockholm. Bland de vattendrag som är aktuella för åtgärder finns bland annat Muskån, Moraån, Vitsån och Kagghamraån.  Åarna är viktiga för Stockholms läns havsöringsbestånd, men även för ett flertal andra kustvandrande arter. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med berörda kommuner.

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera