Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Nytt projekt ska rensa Östersjön från förlorade fiskeredskap! Re:Fish är ett nytt samarbetsprojekt som leds av Håll Sverige Rent. Projektet är finansierat av EU och innebär att grunda bottnar i centrala Östersjön rensas från fiskeredskap. Projektet ska också leda till att färre fiskeredskap från fritidsfisket förloras i framtiden. Nät och andra fiskeredskap som lämnas kvar är ett allvarligt problem i både sjöar, hav och vattendrag.

Re:Fish är ett EU-projekt som behandlar problemet med plastföroreningar och spökfiske i centrala Östersjön, med början i Sverige, Finland och Estland som pilotområden. Förlorade fiskeredskap, inklusive fisketillbehör, finns i alla hav, sjöar och vattendrag där fritidsfiske bedrivs. Kvarlämnade nät och dylikt orsakar onödigt lidande för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Dessutom bidrar de till spridning av plast och farliga ämnen till miljön. Det är också ett vanligt problem att uttjänta fiskeredskap lagras utomhus där de fragmenterar och sprider mikroplast.

”Fiskeredskap som hamnar i haven gör stor skada på djurlivet. Det känns viktigt att vi får mer kunskap om hur man bäst förebygger nedskräpningen av våra hav”, säger Eva Blidberg, sakkunnig område hav på Håll Sverige Rent.

Projektet kommer att hämta upp förlorade fiskeredskap från grunda bottnar, samla in uttjänt fiskeutrustning och inhämta kunskap om problemen med förlorade fiskeredskap genom medborgarundersökningar. Det kommer också genomföras kampanjer för att öka medvetenheten om problemen.

Re:Fish kommer inte bara att ta bort plast från centrala Östersjön för en förbättrad miljö. Projektet kommer också att aktivera relevanta aktörer (fritidsfiskare, producenter och återförsäljare, icke-statliga organisationer, universitet och myndigheter) för att genomföra förebyggande åtgärder och bättre övervakning av förlorade fritidsfiskeredskap i framtiden.

Håll Sverige Rent är övergripande projektledare av Re:Fish men ingår även i det operationella arbetet. Håll Sverige Rent kommer att koordinera dykningar efter nät från fritidsfiske inom den svenska delen av centrala Östersjön och anordna två event där vi genom dykning plockar upp fiskedrag, krokar och andra fisketillbehör. Håll Sverige Rent ska presentera den svenska modellen av insamling av uttjänta fiskeredskap för beslutsfattare/aktörer från Finland och Estland. Håll Sverige Rent ansvarar också för medborgarforskningen om förlusten av fiskeredskap. Därutöver kommer Håll Sverige Rent att engagera och sprida kunskap om förlorade fiskeredskap till svenska aktörer inom fritidsfisket och till allmänhet.

Fakta om projektet Re:Fish

Re:Fish är ett Interregprojekt som finansieras med 1 431 578,34 EUR av Europeiska unionens Centrala Östersjöprogram 2021–2027.

Projektpartners förutom Håll Sverige Rent är Håll Skärgården Rent, Finlands miljöcentral och Tartu universitet.

Projektet pågår mellan åren 2023–2026

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera