Limit Your Kill, ett ansvarsfullt fiske…

Limit your kill, +FishEco

Ett intelligent sätt att ta ansvar för sitt sportfiske utvecklat av Jonas Nordigårds, Lars Terkildsen och Nicolas Jändel.

I praktiken innebär Limit your Kill att man:

  • Begränsar sitt uttag av matfisk och fiskar med fokus på ett långsiktigt hållbart – sportfiske.
  • Man tar inte upp fler matfiskar i ett ekosystem än att ett fiskbestånd kan anses minimalt påverkat av uttaget.
  • Man väljer även i möjligaste mån vilka fiskar man tar upp. Riktigt stora och välvuxna individer av respektive art bär på en stark genetisk bas som man bör eftersträva att bevara samt att det är de fiskarna som ger flest yngel vid lek.