Först i världen…?

Svan

En Sportfiskebåt designad efter hållbara principer
+MKB 2011, Miljö & Klimatbåt 2011.

+MKB 2011 är ett exempel på ansvarstagande för ett hållbart Sportfiske. Sportfiskare är traditionellt ganska selektiva i sitt ansvarstagande för miljö- och klimatfrågor. Fokus hamnar ofta på tex vattenkraft och dess effekter på fisk och djurliv. Klimatfrågan, och hållbarhet rent generellt hamnar ofta i skymundan.

En sportfiskare borde kunna ta ett större engagemang för all hållbar utveckling inom sitt intresseområde samt att i sina val och handlingar vara ett föredöme inom just klimat- och miljöområdet. Just dessa frågor är starkt knutna till sportfisket som i sin tur är beroende av ett samhälle som fokuserar på en hållbar klimat- och miljöutveckling. +MKB 2011 är ett exempel på ansvarstagande för ett hållbart Sportfiske. En Sportfiskebåt designad efter hållbara principer med teknik och material som är de miljö- och klimatvänligaste vi hittat med våra resurser och möjligheter! Produktionen av denna båt kommer du att få följa i artikel och bild på +FishEco…

Projektbeskrivning +MKB2011

  • Klimatkompenserad produktion samt transporter inom Sverige.
  • Lättdrivet bränsleekonomiskt skrov.
  • Förbränningsmotor konverterad för miljövänligaste bränsle, alkylatbensin/ etanol.
  • Elmotorer med kapacitet för trolling samt längre förflyttningar.
  • Solpaneler/ celler som konstant svarar för båtens behov av energi för elmotorer och instrument= självförsörjande på el.
  • Återvinningsbara batterier med kapacitet för långa förflyttningar.
  • Lacker, material mm väljs miljödeklarerade produkter.