Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Sveriges största jämförelsetjänst för privatpersoner (enligt egen uppgift), Compricer.se, beskriver vattenkraft i mycket positiva ordalag när man informerar sina kunder.

I faktarutan som listar för- och nackdelar med vattenkraft kan man tex läsa att:

Nya utgrävningar kan skada ekosystemet samt att vattenkraften är Beroende av nivåskillnader och nederbörd. 

Ordval som kan skada är direkt vilseledande. Vattenkraft har mycket stor och mycket skadlig påverkan på ekosystem både på land och i vattnet.

Man påstår dessutom att vattenkraften inte avger koldioxid eller andra växthusgaser vilket också är direkt felaktigt. Ny forskning indikerar att vattenkraften står för ca 4 % av världens koldixoidutsläpp och det är sannolikt att detta ökar då vattenkraften byggs ut över hela världen.

I dessa dagar behöver vi tydlig och korrekt fakta kring vattenkraften. Inte miljöglorifiering av en visserligen relativt ren kraftkälla men som också är förödande för den biologiska mångfalden.

//Jan O +FishEco

Läs mer här -> Compricer.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera