Annons

 i Notiser

Vi vill skicka ut detta öppna brev till alla som tänkt sig att resa långväga till Västerbotten för att fiska efter lax- och havsöring i någon av våra älvar. Vi ser gärna att det delas vidare i sociala medier.

Covid-19 har påverkat oss alla på något sätt. Vi vet nu att Norges gränser förblir stängda och därför så är det många laxfiskare som ser sig om efter andra alternativ. Som representanter för fiskevårdsområdena får vi många nu många frågor. Vi noterar också ett stort intresse kring våra älvar på grupper i sociala medier.

Med detta brev vill vi uppmana alla som tänkt sig att resa långväga att avstå med följande argument som underlag:

– Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten säger att man ej får resa längre än 1-2 timmar från sitt hem. Vi välkomnar självfallet alla som bor inom denna radie men vill ej ha långväga gäster till våra älvar just denna specifika säsong.

– Vår del av landet är glest befolkat och har en ålderstigen population där många är i en riskgrupp. Vi vill värna om våra grannar, släktingar och framförallt om vår regions sjukvård som redan är hårt belastad i nuläget.

– Det finns få möjligheter till boende i vårt område. Det innebär att tillresande gäster hänvisas till boende i husvagn eller tält. Då är det mycket svårare att upprätthålla basala hygienrutiner, vilket är ytterst viktigt.

– Lögde- och Öre älvar har relativt få fiskeplatser. Redan idag leder det till ett hårt fisketryck på ställen där det samlas väldigt många fiskare. Det går inte att jämföra våra älvar med ex. norska älvar som har kilometerlånga fiskbara älvsträckor.

– Vi måste också starkt värna om våra älvar i nuläget. Stora insatser till höga kostnader har gjorts med restaureringar och inlösen av fällor. Uppvandringen av fisk ser nu positiv ut men ett alltför stort fisketryck detta år skulle kunna få allvarliga konsekvenser för bestånden. Vi vill inte riskera fiskstammarna genom en för hård decimering under en specifik säsong.

– Vi vill värna om våra lokala fiskare, som löser årskort och deltar i fiskevårdområdets arbete. Ser vi att fisketrycket blir för högt kommer vi att göra en bedömning om att stänga fisket under en period. Reser ni långväga, trots rekommendationerna, riskerar ni att bidra till en stängning av älvarna samt att hamna i en situation där ni ändå inte kan fiska.

Med ovan nämnda skäl vill vi be alla långväga fiskegäster om att agera klokt och avstå från ett besök till Lögde- och Öre fiskevårdsområden denna säsong. Vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Det är vår medborgerliga skyldighet så länge pandemin pågår. Vi välkomnar er istället till våra älvar en annan säsong.

Med vänliga hälsningar/ Torbjörn Bergh ordf. Lögdeälvens FVO Bo Sundqvist ordf. Öreälvens FVO Lars-Erik Edlund ordf. Mo-Lögdeå FVO

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera