Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Det har uppmärksammats under Julledigheten 2019-2020 att i stora delar av Karlskronas skärgård har yrkesfiskare rovfiskat på det redan svaga beståndet av gädda. Metoden har gått ut på att lägga nät utanför grunda partier och sedan åka in med liten oregistrerad båt för att där slå i vattnet och skrämma ut gäddan i lagda nät.

Metoden är just nu extra effektiv då gäddan går upp på grunda partier för att äta upp sig och för att förbereda vårens lek.

Denna metod är tragiskt nog idag helt godkänd/laglig.

Gäddan är idag redan hotad i Karlskrona skärgård då vi har en hög population av skarv, säl och det finns även ett högt tryck på beståndet av yrkesfiske, husbehovsfiske samt av tävlingsfiske. Länsstyrelsens provsprängningar påvisar även en svag reproduktion av gäddyngel. Fångster från både yrkesfiske samt sportfiske visar på nedgång under de senaste åren.

Hur kan detta få fortlöpa? Hur kan det komma sig att EN yrkesfiskare kan ha rätt att i stort sett tömma skärgården på gädda?

Detta rovfiske riskerar att kollapsa gäddbeståndet och skada ett väl uppbyggt och fungerande sportfiske i skärgården. Det finns flera företag inriktade på sportfiske som är beroende av ett starkt bestånd av skärgårdens toppredatorer. Butiker, restauranger, boendeanläggningar, båtuthyrare, bränslestationer mm. Dessa företag omsätter långt över summan av kilopriset för fångad fisk. Flertalet fiskeguider riskerar nu jobbet och en viktig reseanledning till kommunen riskerar att försvinna.

Vi är medvetna att det inte är yrkesfisket i stort som håller på att utan endast ett företag. Denna yrkesfiskare stör även för övriga seriösa yrkesfiskare som sportfisket i Karlskrona idag har relativt goda relationer med. De fiskefartyg som har setts bedriva detta fiske är yrkesfiskare från Sturkö med ett av det sina större fiskefartyg samt med liten oregistrerad båt som plaskat.

Hur ser Länsstyrelsen Blekinge, Karlskrona Kommun samt Havs- och vattenmyndigheten på detta? Hur kan denna metod vara godkänd under den period då gäddan är koncentrerad på grunda ytor? Hur kommer det sig att de kan fortsätta med detta fiske även innanför hamnen där Karlskrona kommuns hamnordning gäller? Hur kan de bedriva fiske ostört med en båt som inte är registrerad för yrkesfiske? Varför fungerar inte kontrollen från Polismyndigheten samt från KBV?

Styrelsen – Sportfiskarna Blekinge

David Berg – Camp Dragsö Sportfishing

Gunnar Ahlström – PikeStrike Sweden


Johan Svensson – Karlskrona Båt & Fiske


Magnus Andersson – Fiskeguide


Jens Norblad – Jenzza Lures


Sussi Stridh – Sussi Stridh Fiske & Fotografi

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera