Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Sträckan det gäller är nedströms Skattunge kraftstation och i motionen sägs det att det stora allmänintresset för den sträckan har medfört ett skydd mot exploatering. Motionärerna anser att Orsa kommun måste värdesätta och uppskatta detta faktum eftersom strömsträckor i vattendrag av den här storleken förmodligen är den mest påverkade och hotade miljötypen i Sverige.

Läs mer här -> DT.se

//Daniel Ewald +FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera