Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Örekilsälven har blivit naturreservat! Den glädjande nyheten kommer från Länsstyrelsen Västra Götaland!

– Det är ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag, omgivet av lövskogsklädda raviner. Ravinerna har få eller inga motsvarigheter i länet. Här finns också lekplatser för lax, ett rikt fågelliv och träget tuggande bävrar till den biologiska mångfaldens fromma.

Nu har Örekilsälven och dess vackra dalgång blivit ett naturreservat.

Örekilsälvens dalgång, i Munkedals kommun, är sedan länge ett populärt friluftsområde. Och tacka för det. Älven och omgivande marker är rena himmelriket för både sportfiskare och vandrare.

Men bra kan alltid bli bättre. Med det nybildade naturreservatet i hamn hoppas vi kunna utveckla infrastrukturen för friluftslivet ytterligare.
– Vi vill gärna ha ytterligare en vandringsled i området. Vi har också förhoppningar om att kunna bygga vindskydd, toaletter och parkeringsplatser. Fler ska kunna njuta av den fina naturen vid älven, säger naturvårdshandläggaren Lars-Olof Ramnelid.

Örekilsälven är ett imponerande vattendrag. Från Kärnsjön i norr strömmar vattnet i rakt sydlig riktning genom ett lövklätt ravinlandskap. Älven strålar lite längre ner samman med Munkedalsälven, passerar så småningom Munkedals tätort, för att ett par kilometer senare förenas med havet i Saltkällefjorden.

Älven och dess stränder skiftar vid flera tillfällen ansikte under färden söderut. Den bjuder på ömsom forsande, ömsom strömmande partier, och här och var lite lugnare höljor. Växlingarna skapar utomordentligt fina förutsättningar för fisken i området.

– Ja, här finns fortfarande riktigt fina lek- och uppväxtområden för älvens ursprungliga laxstam. Här finns också ål, havsnejonöga, färna och havsöring, berättar Lars-Olof Ramnelid.

Lax, öring och annan fisk har skäl att se framtiden an med tillförsikt. Munkedals kommun har nämligen tagit på sig uppdraget att återställa sten och block som en gång avlägsnades för att få en effektivare flottning längs älven. I projektet ingår även att öppna sidofåror som stängdes i samma veva.

Naturreservatet Örekilsälven är sedan länge (2005) ett Natura2000-område. Alltså en del i det nätverk av skyddade områden som finns inom Europeiska Unionen.

Kontaktperson
Lars-Olof Ramnelid
Naturavdelningen
010-224 54 53
lars-olof.ramnelid@lansstyrelsen.se


Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag.

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera