Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Östersjötumlaren fortsatt akut hotad! Den unika Östersjötumlaren klassas fortsatt som akut hotad på IUCN:s rödlista över hotade arter. De främsta hoten är bifångster och miljögifter. Endast några hundra individer av Östersjöns enda val finns kvar. Om inga åtgärder vidtas är risken stor att populationen utrotas.

Internationella Naturvårdsunionens (IUCN:s) har gjort en uppdatering av sin rödlista över hotade arter. Bedömningen av Östersjötumlaren har gjorts av har gjorts av en grupp internationella experter under ledning av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet. Första gången IUCN utvärderade Östersjötumlarens status var för 15 år sedan, sedan dess har ingen förbättring uppnåtts.

Människans aktiviteter ökar risk för utrotning

Ett hot mot Östersjötumlarna är att de fastnar som bifångst, främst i nät. Även om det totala antalet individer som dör på detta sätt inte är särskilt många, innebär en enda bifångad Östersjötumlare ett hot mot hela populationen. Samtidigt gör miljögifter att både deras immunförsvar och reproduktionsförmåga försämras. De löper ökad risk att dö av infektioner och parasitangrepp, samt förhöjd risk för sterilitet eller svårigheter att få kalvar.

Ytterligare hot är brist på föda av god kvalitet och undervattensbuller. Både sill och torsk har minskat i mängd och storlek. Ökad fartygstrafik, konstruktionsarbeten och undervattenssprängningar har också gjort att havet blivit allt bullrigare.

– Det är mycket tydligt att det är människans aktiviteter som gör att Östersjötumlaren riskerar att utrotas, säger Julia Carlström, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, och fortsätter.

– Det är orealistiskt att rädda den unika Östersjötumlaren genom uppfödning och utsättning. För att bevara den behöver vi skydda dess livsmiljö. Det är något hela ekosystemet vinner på.

“Tumlarskrämmor” rekommenderas vid nätfiske

Under de senaste åren har nätfiske förbjudits i ett antal skyddade områden för tumlare. I ytterligare områden är det obligatoriskt att använda tumlarskrämmor, så kallade pingers. Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar att pingers används vid allt nätfiske inom Östersjötumlarens utbredningsområde. Men en del av Östersjöländerna har motsatt sig detta, bland annat Sverige och Finland, då de anser att metoden eventuellt kan påverka militär verksamhet.

Sverige, och flera andra länder runt Östersjön, övervakar tumlare akustiskt genom att registrera förekomsten av tumlarnas ekolokaliseringssignaler vid ett antal fasta platser. Hela populationen har bara räknats en enda gång för drygt tio år sedan, men en ny storskalig inventering är planerad att börja till sommaren. Kylie Owen, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet säger att det är mycket glädjande med en ny inventering av hela populationen.

– En inventering är nödvändig för att veta om eventuella skillnader vid övervakningsstationerna beror på om populationen har ökat eller minskat, eller förändringar i utbredningsmönstret. Det behövs även för att veta om de åtgärder som tas har effekt, säger Kylie Owen.

Kontaktinformation

Julia Carlström, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, Tel: 0733 120 787

Kylie Owen, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, Tel: 0738 558 717

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera