Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Övervakningsprogram ska skydda tumlarna! Ett av de främsta hoten mot tumlaren är oavsiktliga fångster i fisket (bifångst). Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu slutredovisat uppdraget att utforma och inrätta ett övervakningsprogram för oavsiktlig fångst av tumlare i egentliga Östersjön och i Bälthavsområdet.

Den 1 september i fjol delrapporterade HaV hur försöket skulle genomföras och parallellt under andra halvan av 2022 startades övervakningen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det är garnfiskefartyg i Kattegatt, Öresund, västra och egentliga Östersjön som övervakas med hjälp av kameror och observatörer ombord på fartygen.

Akut hotade i Östersjön

HaV har uppmärksammat att det förekommit bifångster av tumlare inom de fisken som övervakats med observatörer eller kamera. Bifångster har även rapporterats från fisket via loggbok samt från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i samband med analys av strandade döda tumlare. Totalt finns information om 17 bifångade tumlare under 2022 och ytterligare två under 2023. Tumlare som identifieras via övervakningen skickas till Naturhistoriska riksmuseet för obduktion och vidare dna-analys. Läs hela artikeln hos Havs- och Vattenmyndigheten! 

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera