Annons

 i Eko/Miljö

Nå foreligger den første publikasjonen som dokumenterer at plastpolymerer er funnet i magene på norsk torsk (Gadus morhua).

Torsk er en svært vanlig og økonomisk viktig marin fisk i Norge. I dette studiet ble magene til torsk (n = 302) fra seks forskjellige steder langs kysten av Norge undersøkt for tilstedeværelsen av plast. Resultatene fra studien viser at 3 % av alle magene som ble undersøkt, inneholdt fragmenter identifisert av Fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR) som plastpolymerer.

Av de seks lokasjonene skilte Bergen byhavn seg ut hvor 27 % av magene inneholdt plast. Her ble også polyester registrert som den hyppigste polymeren.

plast1.jpg
Eksempler på plastpolymerer funnet i åtte fiskemager. (Foto: NIVA)

Alt i alt identifiserte studien ni forskjellige polymerer (polyester, polypropylen (PP), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), polyetylen (PE), polytetrafluoretylen (Teflon), nylon 6,6, styren-akrylonitril harpiks (SAN) og poly (n-butyl akrylat) (PBMA)).

– Disse polymerne er vanlige plasttyper hvorav PE, PP, PVC og PET (polyester) er innen seks av de mest produserte polymerne på verdensbasis, sier David Pettersen Eidsvoll, forsker i NIVA.

– Samtidig er våre resultater konservative og mest sannsynlig et underestimat grunnet flere forhold omtalt i mer detalj i artikkelen vår.

plast2.jpg
Polypropylen fiber med antydning av nedbrytning. Stereomikroskop på de to øverste bildene, SEM på de to nederste. (Foto: NIVA)

Magefylde bør med

Et annet viktig funn i studien var at alle unntatt en av fiskemagene som inneholdt plast, var fulle av organisk mageinnhold (dvs. at fisken hadde spist og magene var fulle).

– Dette tyder på at fisken kvitter seg med plasten samtidig med maten den har spist. Derfor, når nivåer av plast og særlig nivåer av mikroplast i fiske mager skal bestemmes, anbefaler vi at magefylden inkluderes som parameter for å unngå eventuell underestimering, avslutter Eidsvoll.

>> Les den vitenskapelige artikkelen: Bråte, Inger Lise N., Eidsvoll, David P., Steindal, Calin C. og Thomas, Kevin V. (2016): Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast i Marine Pollution Bulletin. doi:10.1016/j.marpolbul.2016.08.034

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera