Annons

 i Eko/Miljö

Sveriges första autonoma undervattensfarkost för forskningsbruk tas nu i drift. Med den blir det möjligt att göra detaljerade studier av havsbotten på stora djup och under 500 m tjocka istäcken, miljöer som tidigare varit otillgängliga för forskarna.

Media bjuds in till pressträff den 22 augusti för att få möjlighet att följa jungfruturen i Gullmarsfjorden vid Kristineberg utanför Lysekil (program nedan, svar senast den 15 augusti).

Farkosten kallas AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Det är en drygt sju meter lång obemannad undervattensbåt, som förses med en rad olika sensorer för att göra det möjligt att kartera och undersöka den marina miljön.

– Genom sådana studier kan man följa klimatets utveckling tusentals år tillbaka. Vi kan bland annat få reda på hur långt Antarktis inlandsis sträckte sig och hur snabb avsmältning det varit under tidigare istider och mellanistider, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och den som driver projektet med AUVn.

Kan programmeras för långa färder

Innan varje uppdrag skapas en detaljerad plan som beskriver exakt vart undervattensfarkosten ska gå, vilka sensorer som ska användas och vilket djup den ska dyka till på de olika platserna.

AUVn kan skickas ut på upp till 500 km långa förprogrammerade uppdrag där den scannar miljön med hjälp av ljudvågor och eko, tar vattenprover och mäter kemi, biologi och fysik i havet.

– Farkosten har även möjlighet att scanna havsis underifrån så att man kan mäta isens tjocklek, information som är viktig för klimatmodeller såväl som sjöfart och som är svår att få tag på genom andra metoder.

Kan komplettera forskningsfartyg

AUVn kan även fungera som komplement till ett större forskningsfartyg. Den skickas då ut på separata uppdrag medan fartyget håller på med andra aktiviteter, som att borra i sediment eller ta vattenprover på olika ställen.

– I början av varje dyk kommunicerar undervattensbåten sin position och status för alla instrument genom ljudsignaler till ytfartyget. När forskarna får klarsignal att allt fungerar som det ska, skickas undervattensfarkosten iväg på sitt uppdrag medan ytfartyget gör andra sysslor.

När uppdraget är slut går farkosten upp till ytan för att hämtas in av ytfartyget där alla data tankas ur, batterierna laddas, och nästa uppdrag förbereds.

Nya möjligheter för insamling av data

Isens utbredning mäts idag huvudsakligen via satellit. Tjocklek är svårare att mäta via satellit, bland annat på grund av det finns så få mätningar av istjocklek.

– Tidigare har man varit tvungen att borra hål i isen för att få veta dess tjocklek. Men med undervattensfarkosten kan man scanna stora områden havsis vilket kan leda till att man i framtiden kan mäta istjocklek från satelliter.

Nödsystem som förhindrar olyckor

Farkosten är också utrustad med nödsystem, bland annat sonarer som undviker kollision och nödprocedurer som aktiveras ifall farkosten fastnar eller kommer in på för grunt vatten.

– Om nödsystemen aktiveras så följer farkosten sin väg baklänges tillbaka till utgångsläget. Det finns även en ”airbag” som fylls med gas samt vikter som kan släppas så att farkosten flyter upp till ytan, säger Anna Wåhlin.

Farkosten är en specialutrustad Hugin AUV som har byggts av det norska företaget Kongsberg. Det har tagit drygt tre år att upphandla och bygga den. Infrastrukturen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projektet har genomförts i samarbete med Chalmers och Stockholms universitet. Den kommer att bli en nationell svensk forskningsinfrastruktur som är tillgänglig för alla svenska forskare att använda.

Program, pressträff den 22 augusti

Mötesplats: Lovéncentret Kristineberg, Kristineberg 566, 450 34 Fiskebäckskil

09.50 Samling vid forskningsstationen i Kristineberg.

10.00 Fika och introduktion till forskningen med AUV.

10.45 Kort promenad till kaj och följebåt, där USB med undervattensbilder delas ut.

11.00 Journalister och fotografer kan följa sjösättningen av undervattensbåten och färden i Gullmarn. Möjligt att fota/filma via följebåt.

11.45 Tillfälle för intervjuer (vid kajen).

Anmälan

Carina Eliasson: carina.eliasson@science.gu.se
Telefon: 031-786 9873, 0766-22 98 73 (semester tom 10 aug)

eller

Tanja Thompson: tanja.thompson@science.gu.se
Telefon: 031-786 9886, 0766-22 98 86

Tanja Thompson
Kommunikationschef
031-786 9886, 0766-22 98 86
tanja.thompson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera