Annons

 i Eko/Miljö

När du köper fisk med det blå miljömärket kan du vara säker på att den kommer från ett MSC-certifierat fiske. Det visar en ny rapport där alla MSC-märkta produkter som samlats in på den svenska marknaden var helt fria från fiskfusk.

Med hjälp av beprövad kriminalteknik har MSC låtit DNA-testa 320 slumpmässigt utvalda MSC-märkta produkter världen över för att kontrollera att spårbarhetsprogrammet fungerar som det ska.

– MSC:s DNA projekt är ytterligare en garanti för den spårbarhet vi kräver. Det är en trygghet för konsumenter att det blå märket håller vad det lovar, säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC i östersjöregionen.

Full spårbarhet från tallrik till båt

Spårbarhet är ett hett ämne inom matbranschen och en av grundstenarna i  MSC:s program. Resultaten från årets DNA-tester visar att över 99 procent av de MSC-märkta fiskprodukterna var rätt märkta.  På den svenska marknaden testades 29 produkter och alla var korrekt märkta.

Av de totalt 320 testade produkterna visade sig tre vara felmärkta. Dessa fall utreds nu. När fisk och skaldjur säljs med MSC:s miljömärke betyder det att varje företag i leverantörskedjan har genomfört en detaljerad spårbarhetsredovisning mot MSC:s spårbarhetsstandard.Om det finns bevis för att MSC-certifierad fisk har bytts ut mot icke MSC-certifierad, så kommer certifieringen för det företag som gjort fel att bli indragen.

DNA-testerna utvecklas

DNA-tekniker för att spåra fisk ner på beståndsnivå utvecklas ständigt av forskare. I takt med att teknikerna utvecklas för olika fiskarter är MSC öppen för att använda dem i sina stickprover.  Nya arter för i år var kolja, tonfisk och hälleflundra. På Uppsala universitet jobbar Alvaro

Martinez Barrio med att utveckla DNA-tekniken, där sill från Östersjön är en viktig del i deras forskning.

– Det är bra att MSC använder sig den senaste DNA-tekniken. DNA teknik är kostnadseffektiv och väl anpassad för undvika matfusk. I vår forskningsgrupp jobbar vi för att metoderna ska kunna bli ännu mer specifika, och i framtiden hoppas vi att få fram tester som visar exakt vilket bestånd fisken kommer ifrån, säger Alvaro Martinez Barrio, forskare inom genetik.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera