Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill göra det enklare att upptäcka olaglig import av exempelvis rödlistade fiskarter.

Därför föreslås ett nytt och modernare system för registrering av fångster från länder utanför EU.

–  Två stora aktörer, KGH och Infranordic, har testat systemet under våren  säger Bo Wallin, handläggare på HaV.

2010 införde EU krav på fångstintyg vid import av vildfångadfisk och fiskprodukter från tredje land. Kravet är en del i EU:s arbete med att försöka förebygga och stoppa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, så kallat IUU-fiske.

–  Vi hade exempelvis ett fall för några år sedan då Livsmedelsverket slog larm om att innehållet i importerade tonfiskprodukter inte stämde med märkningen. Det rörde sig om fel sorts tonfisk, helt enkelt, säger Bo Wallin.

Fångstintyget ska först godkännas av det land där fiskefartyget är registrerat. Intyget ska bland annat visa att fångsten fiskats enligt lagar och förordningar samt enligt internationella planer och åtgärder för att bevara hotade arter och områden.

Intyget ska sedan skickas till berörda myndigheter i det land som fisken importeras till enligt vissa tidsfrister,till exempel senast tre dagar innan fångsten beräknas anlända med fartyg. I Sverige är det HaV som tar emot och kontrollerar fångstintygen.

Varje år tar HaV emot cirka 32 000 fångstintyg från ett 50-tal importörer och tullombud.

–  Om det finns brister i dokumentationen kan vi fatta beslut om att vägra import av produkten. Hittills har det inte gjorts, säger Bo Wallin.

Hittills har fångstintygen skickats in via e-post till myndigheten. Nu föreslås istället att importörer och tullombud själva ska kunna registrera uppgifterna i en databas.

–  Det här gör att vi får en enklare och effektivare hantering av uppgifterna, något som är positivt för både oss och importörerna. Vi får också större möjlighet att upptäcka om det rör sig om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, säger Bo Wallin.

De nya reglerna föreslås införas 1 november men först ska förslaget ut på remiss till Regelrådet, Jordbruksverket, Tullverket, Fiskeribranschens Riksförbund och till KGH Customs Services AB och Infranordic Shipping and Forwarding AB. Remissvaren ska vara inlämnade till HaV senast 30 september.Här kan du läsa remissförslaget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Bo Wallin, handläggare, enheten för administrativ kontroll, tfn 010-698 62 02, e-post bo.wallin@havochvatten.se, Catharina Josephson, handläggare, enheten för administrativ kontroll, tfn 010 698 61 74, e-postcatharina.josephson@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera