Annons

 i Eko/Miljö

Regeringen har i dag beslutat om tre satsningar på utveckling och marknadsföring av fiske samt inventering och fiskevårdsutbildningar. De olika satsningarna görs i tre kommuner – Robertsfors, Sorsele och Storuman.

– Fisket är viktigt för de här kommunerna, och pengarna är avsatta för projekt som främjar fisket, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringen beslutade i dag om pengar till tre olika fiskefrämjande åtgärder som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) får disponera.

Regeringsbeslutet innebär att HaV får använda 300 000 kronor från fonden för Älglunds kraftstation i Rickleån. Pengarna ska användas till fiskevårdande åtgärder i Rickleån i Robertsfors kommun. Man ska bland annat återställa ån efter tidigare flottledsrensningar, det vill säga anlägga ståndplatser för laxfisk samt platser för reproduktion. Åtgärderna ska genomföras av Robertsfors kommun.

HaV får också använda 90 000 kronor från Juktans pumpkraftverks fond till informationsinsatser som ska utveckla fisket i Sorsele kommun. Informationsinsatserna ska särskilt gälla fisketillsyn och fiskevårdsutbildning och rikta sig till skolelever. Pengarna ska också användas till att marknadsföra kommunens fiske samt till biotopförbättrande åtgärder. Sorsele kommun ska utföra åtgärderna.

Enligt regeringsbeslutet får HaV även 90 000 kronor från fonden för Storumans reglering för att utveckla fisketurismen i Tärnafjällen genom bland annat marknadsföring. Beslutet innebär också en satsning på utbildning för att stärka fisketillsynen i området, restaurera sidovattendrag samt inventera fiskfaunan. Storumans kommun ansvarar för att genomföra åtgärderna.

Kontakt

Madeleine van der Veer
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59 
e-post till Madeleine van der Veer, via registrator
Hanna Berndtsson
Pressinformatör
08-405 28 58
072-531 82 28 
e-post till Hanna Berndtsson, via registrator

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!