Annons

 i Eko/Miljö

För att utreda inverkan av avloppsvatten från Outokumpu Torneåverken på fiskfauna och på havsområdet utanför Torneå utförs årligen kontrollundersökningar.  Undersökningarna utförs av Pöyry Finland Ab. I undersökningen som utfördes år 2012, konstaterades att metallhalterna inom havsområdet utanför Torneå var klart lägre än kvalitetskraven för dricksvatten.

Inverkan av avloppsvatten från Torneåverken har till exempel inte försvagat abborrens reproduktionsförmåga utan abborrbeståndet reproducerar sig normalt. I prover med sikrom konstaterades att rommens överlevnad under vintern inom omedelbar närhet för avloppsvattnens utsläppsområde var god. Inom havsområdet utanför Torneå på finska sidan finns totalt 25 yrkesfiskare och deras totalfångst år 2012 var ca 50 ton. Smaken på fisk som fångas inom havsområdet är oklanderlig.

Egentliga utsläpp av avloppsvatten anpassade till Torneåverkens produktionsmängder har minskat från 1990-talets nivåer. Metallhalter som konstaterats inom havsområdet utanför Torneå har varit klart lägre än kvalitetskraven för dricksvatten. Metallhalterna i fisk är små, och det finns knappt någon skillnad mellan det belastade området och referensområdet utanför Simo. Med anledning av resultaten kan man konstatera att metallhalterna inte försämrar möjligheten att använda fisk som föda.

I undersökningen om bottenorganismer år 2012 hittades inom varje undersökningsområde vitmärlor, som är känsliga för vattenkvalitetsförändringar. Till  exempel år 2009 hittades vitmärlor enbart inom två undersökningsområden. Med tanke på bottenorganismer kan undersökningsområden klassifiseras som god ekologisk tillståndstyp. Enligt 2012 års undersökningsresultat har fiskfaunans tillstånd inom havsområdet utanför Torneå i sin helhet varit stabilt.

Ytterligare uppgifter

Lasse Rantala
Pöyry Finland Oy
+358 40 566 0583

Niina Kostiander
Outokumpu Torneåverken
+358 40 767 5382

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!