Annons

 i Eko/Miljö

IR Kraft AB, ägare till Karlshammars kraftverk i Emån, har polisanmälts av Gustaf Ulfsparres stiftelse. Anledningen är att gällande vattendom inte följs och fisken tillåts dö i kraftverkets turbiner.

Idag den 31 maj 2013 har Gustaf Ulfsparres stiftelse lämnat in en polisanmälan mot IR Kraft AB avseende ett pågående miljöbrott vid Karlshammars kraftverk i Emån. Enligt gällande vattendom är kraftverksägaren skyldig att från och med igår (läs den 30 maj 2013) installerat ett speciellt fiskgaller med tillhörande flyktöppning i syfte att skydda fisken från att sugas in i kraftverkets turbiner. Turbinerna i ett kraftverk är utformade som en snabbt snurrande propeller och risken för en fisk att träffas av propellerbladen är mycket stor. Utgången av en sådan träff är ofta likställt med döden.

Emån är unikt ur naturvärdessynpunkt och är Sveriges artrikaste vattendrag. I Emån finns flera rödlistade och hotade fiskarter som ål, mal, lax, havsöring, nissöga, vimma, asp och lake. Samtliga fiskar skulle gynnas av ett fiskgaller då dödligheten minskar drastiskt. Speciellt utsatta är havsvandrande fiskar som ål, havsöring och lax som måste passera kraftverket på väg ut till havet. För drygt ett år sedan förändrades villkoren för Karlshammars kraftverk vilket bl.a. innebär att skyddsåtgärder för nedvandrande fisk måste vidtas. IR kraft AB har därmed haft ett år på sig att installera de nya fiskgallren. Men några spår av sådana galler går inte att finna vid kraftverket utan verksamheten fortskrider som vanligt. Att uppsåtligen ignorera villkoren i vattendomen är ett allvarligt miljöbrott. Vid ett liknande fall i Gavleån förra året blev en kraftverksägare dömd till
480 000 kr. Gustaf Ulfsparres stiftelse ser allvarligt på ärendet därverksamhetsutövare tillåts att bedriva sin verksamhet utan att uppfylla gällande villkor. Det vatten som rinner till kraftverket måste istället spillas i den naturliga åfåran till dess att fiskgaller har installerats framför turbinerna.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i frågor gällande vattenverksamhet och har befogenheten att förlägga kraftverksägaren med förbud. Vi i Gustaf Ulfsparres stiftelse hoppas nu på ett snabbt agerande från länsstyrelsen och polismyndigheten.

KONTAKTPERSONER
Gustaf Ulfsparres stiftelse
Gustaf Ulfsparres Stiftelses arbetar i ideell och fristående regi främst med fiskevårdande insatser i Emån.
Andreas Elfström 0709 – 58 48 19 Stefan Kläppe 0702 – 08 91 90

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera