Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Alingsås kommun inbjuder till presskonferens då det hittats miljöfarliga ämnen i sedimenten i sjöarna Anten och Mjörn.

Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, PCB och TBT i sedimenten i Anten och Mjörn. Med detta som bakgrund undersökte Anten-Mjörnkommittén i september 2012 förekomsten av miljögifter i fiskarna i sjöarna. När resultatet nu analyserats visar det att abborrarna i sjöarna innehåller miljögifter. Miljöskyddskontoret i Alingsås bjuder nu, tillsammans med Anten-Mjörnkommittén, in till en presskonferens där resultatet av undersökningen presenteras.

Anten-Mjörnkommittén är ett samarbetsorgan mellan kommunerna Alingsås, Lerum och Vårgårda, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göta älvs vattenvårdsförbund, Antens och Mjörns fiskevårdsområden, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och Alingsås sportfiskeförening.

Medverkar på presskonferenser gör:
•Stefan Svensson (KD), ledamot i kommunstyrelsen Alingsås och ordförande i Anten-Mjörnkommittén
•Olle Adolfsson (S), ledamot i kommunstyrelsen Lerum och representant i Anten-Mjörnkommittén
•Ingvar Svantesson (MP), ledamot i kommunstyrelsen Vårgårda och representant i Anten-Mjörnkommittén
•Catharina Pettersson, miljöskyddschef Alingsås kommun

Tid: 7 mars, kl. 15.00
Plats: Miljöskyddskontoret på Sveagatan 12, lokalen Gesällen

Välkommen!

Kontakt
Catharina Pettersson, miljöskyddschef i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 72 52

Susanna Olsson, informatör på miljöskyddskontoret i Alingsås kommun, tfn: 0322-61 69 11

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som Kaféstaden på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som Ljusstaden. Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

//Felix Rimfrost +FishEco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera