Annons

 i Eko/Miljö

Den 11 juni går startskottet för Statkrafts gjutning av en kulvert som ska utgöra grunden för de kommande vandringsleder som fiskarna framöver kan använda som resväg till inlandet och ut i Bottenhavet.

Fiskarna i Anundsjö berövas idag möjligheten att uppleva det västernorrländska inlandet och Bottenhavet, vilket bland annat får konsekvenser för deras reproduktion. Orsaken är den torrlagda älvfåran intill Anundsjö vattenkraftverk som sätter stopp för fiskarnas vandring.

–  Att vi nu, efter flera års planering och projektering, inleder gjutningen av kulverten som kommer att utgör stommen för vandringsvägen är en viktig milstolpe i Statkrafts arbete och fiskens framtid, säger Monica Engman, Kraftverkschef på Statkraft Sverige.

Kulverten kommer att gå genom den befintliga dammen. Efter kulverten kommer Statkraft anlägga en konstgjord bäck på cirka 500 meter som sträcker sig fram till den gamla älvfåran. Den gamla torrlagda älvfåran kommer också att biotopåtgärdas. Genom dessa åtgärder möjliggörs fri vandring för Anundsjöåns fiskar och att bottenfaunan i ån kan börja växa igen.

Senast i juni 2015 kommer arbetet vara klart och fiskarna ges möjligheter att uppleva inlandet och havet.

Massmedier är välkomna att närvara den 11 juni när startskottet går för gjutning av kulverten genom dammen.

Kontakta Gunilla Lundén (070-5213116) för mer information om exakt tid och plats för startskott av gjutningen.

För ytterligare frågor:

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft, 070-5213116

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera