Annons

 i Eko/Miljö

I dagsläget finns en stor osäkerhet kring fiskbeståndet i världens hav och det är både svårt, tidskrävande och kostsamt att samla in information om hur bestånden ser ut. Forskare vid Högskolan i Skövde har nu tagit fram en helt ny metod för att kunna övervaka fiskbeståndet i våra vatten i realtid, vilket gör det enklare att räkna ut fiskerikvoter på ett mer hållbart resurseffektivt sätt.

Varje år sammanträder internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn för att ta fram den vetenskapliga rådgivningen om nästa års fiskerikvoter inom EU. I dagsläget beräknas fiskbeståndet i våra hav med avancerade statistiska modeller utifrån provfiske och provtagning på den kommersiella fångsten. Noél Holmgren, professor och forskare vid Högskolan i Skövde, är en av medlemmarna i det från EU oberoende havsforskningsrådet. Tillsammans med forskarkollegor kan han nu presentera en effektivare metod för att bestämma fiskerikvoter utifrån fångst och fiskeinsats.

– Den här nya metoden, som min kollega Niclas Norrström och jag arbetat fram tillsammans med forskare i Finland och Estland, betyder att man samlar in information från en fiskeflottas fångst i realtid. Man får då snabbt ett nuläge på fiskbeståndet och kan reglera fiskerikvoten utifrån rådande läge, istället för att använda ett år gammal information och prognostisera två år framåt som man gör i dagsläget, säger Noél Holmgren, professor vid Högskolan i Skövde.

Modellen som forskarna har tagit fram har provats i ett artificiellt fiskebestånd och utvärderar populationsutveckling, fångststorlek och fiskeinsats över tid. Modellen ger den fördelen att man följer fiskebeståndets utveckling under pågående säsong och att man kan avbryta fisket när förvaltningsmålet är uppnått.

– Som läget ser ut i dag är det historiskt låga nivåer av torsk och sill i Östersjön. Med det här nya sättet att mäta fiskebeståndet kan man snabbt reglera fångsten utifrån dagsaktuella siffror och utvärdera informationen av det pågående fisket mer preciserat. Det ger oss möjlighet att avbryta fisket om beståndet ser ut att sjunka drastiskt, vilket öppnar upp för ett hållbart fiske i framtiden, säger Noél Holmgren.

Forskningen visar också att den nya metoden kan eliminera svängningar i beståndsstorleken som kan skapas av fisket. Eftersom metoden utför en skattning av beståndets storlek minskar behovet av provfiske.

För mer information, kontakta:
Noél Holmgren , Professor vid Högskolan i Skövde, noel.holmgren@his.se, Tfn 0500 – 44 86 07

Forskare som ingår i projektet: Noél Holmgren, Högskolan i Skövde, Niclas Norrström, Högskolan i Skövde, Robert Aps, Tartu Universitet, Estland, Sakari Kuikka, Helsingfors Universitet, Finland

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!