Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har beslutat att satsa ytterligare 200 000 kronor för att stödja fiske- och vattenvården 2013. Tillsammans med årets ordinarie utdelning om 200 000 kronor som redan har fördelats, kommer alltså Sportfiskarna att dela ut totalt 400 000 kronor till fiskevård i år.

– Det är extra viktigt att någon tar ansvar för den ideella fiskevården som annars riskerar att fallera när finansieringen regeringen nu skär ner och sänker ambitionen i miljöarbetet. Det handlar om över 900 000 frivilliga fiske- och vattenvårdsdagar som står på spel och de har vi inte råd att förlora, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Skälet till den extra utdelningen är att förbundet vill kompensera för de kraftiga neddragningar som drabbat det statliga anslaget för fiske- och vattenvård.  Medlen kommer att fördelas via Sportfiskarnas Fiskevårdsfond och går att söka fram till 15 augusti. Medlen kan disponeras även under 2014.

Pengar ur fiskevårdsfonden kan sökas av fiskeföreningar och distrikt anslutna till Sportfiskarna. Under de senaste åren har omkring 200 000 kronor delats ut årligen till fiskevårdsinsatser runt om i landet. Bidragen ur Fiskevårdsfonden har främst använts till praktiska fiskevårdsinsatser som till exempel biotopvård i vattendrag och längs kusten, samt skapande av fiskvägar. Bidrag har även lämnats till märkningsförsök, inventeringar, utbildning, information, med mera.

– Vi hoppas på många bra projekt. Ansökan behöver inte vara komplicerad och Sportfiskarna hjälper gärna till med tips och råd. Observera att medlen nu kan användas även under nästa år, det bör kunna underlätta för fiskevårdarna vid ansökan, säger Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna.

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 augusti
Information om fonden och ansökan finns på: www.sportfiskarna.se /Miljö och fiskevård.

 Mer information:
Per Göran Jönsson: 040-787 21, pergoran.jonsson@sportfiskarna.se
Anders Karlsson: 040-685 87 31, anders.karlsson@sportfiskarna.se

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera