Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna satsar nu ytterligare 200 000, totalt 400 000 kronor, på att stödja lokal fiske- och vattenvård under 2013. Medlen fördelas via Sportfiskarnas Fiskevårdsfond.

– Det saknas pengar till ideella krafter som vill arbeta med konkreta fiske- och vattenvårdsåtgärder. Därför är det viktigt att Sportfiskarna i brist på statliga anslag kan gå in och stötta denna verksamhet och i år delar vi alltså ut totalt 400 000 kronor, kommenterar Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna.

Årligen delar Sportfiskarna ut omkring 200 000 kronor till fiskevård. I år dubbleras dock denna utdelning med syftet att kompensera för den kraftiga neddragningen av det statliga anslaget för fiske- och vattenvård som genomdrevs inför 2013.  Behoven av fiskevårdande åtgärder är kraftigt eftersatta i hela landet. Bland annat har Sportfiskarna inom sitt Rovfiskprojekt sammanställt de kända åtgärdsbehoven på ostkusten för gädda och abborre som lågt räknat uppgår till 700 miljoner kronor.

Stor bredd på projekten
De 13 projekt som nu får bidrag ur Sportfiskarnas Fiskevårdsfond extra anslag 2013 spänner över ett brett register. Allt från en ansökan från Helsingborgs Fiske & Fiskevårdsklubb för traditionellt fiskevårdsarbete i Rönneå, till stöd för Vuollerimgruppens medverkan i Dialog- och Vattenrådsmöten, där gruppen ska driva frågor om minimitappning i Lule älvens torrfåror. Några föreningar har sökt och beviljats medel till flera projekt.

– Genom att stötta lokal fiskevård kan man med relativt små medel genomföra många konkreta åtgärder som bidrar till att vi kan uppnå miljömålen och få stärkta fiskbestånd. Lokalt fiskevårdsengagemang i ideella föreningar är helt enkelt ovärderligt, avslutar Anders Karlsson.

2013 års bidragsmottagare vid extrautdelningen är:
Helsingborgs Fiske & Fiskevårdsklubb – Uppföljande Biotopförbättringar i Rönne å.
Gotlands sportfiskeklubb – Restaurering och övervakning av öringbeståndet I Själsöån.
Projekt Leduån – Biotopåtgärder i Leduån.
Sportfiskarna Region Värmland – Utveckling av kvalitativt sportfiske för barn och Ungdomar i anslutning till Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga.
Lysekils Sportfiskeklubb – Förbättring av fiskväg i Orme å.
Ystadortens Fiskevårds- och Sportfiskeförening – Biotopförbättrande åtgärder i Nybroåns huvudfåra vid Köpingebro.
Gråbo Sportfiske och fiskevårdsförening – Förprojektering för att undersöka möjligheterna att bygga vandringsvägar i Lövsjöbäcken.
FK Strömstararna Stockholm – Utsättning av ståndstenar i Stockholms ström.
FK Strömstararna Stockholm – Bidrag till klubbens öringfond.
Vuollerimgruppen – Stöd för medverkan i dialog- och vattenrådsmöten.
Storöringens Fiskeklubb – Restaurering av Sågbäcken.
Storöringens Fiskeklubb – Gammelfäbotjärn, Vildmarksplats, för bland annat främjande av sportfiske.
Trosaåns Fvo – Biotopförbättrande åtgärder i Trosaån.

Mer information om Fiskevårdsfonden:
Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig, 040-685 87 31
Per Göran Jönsson, 040-787 21

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera