Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarnas årliga Aktivitetsbidrag på totalt 300 000 kronor har nu fördelats till förbundets lokala föreningar. Satsningen stöttar och stimulerar till mer fiske- och friluftsaktiviteter för bland annat ungdomar och kvinnor.

– Förbundet fortsätter att satsa stort på lokal ideell verksamhet i klubbar och distrikt. Att exempelvis stötta ungdomsverksamhet är en ren investering i att utbilda framtidens sportfiskare och fiskevårdare, berättar Henrik Helde, medlemsansvarig på Sportfiskarna.

Aktivitetsbidraget har delats ut av Sportfiskarna sedan 2008 och består av en pott på 300 000 kronor som lokala föreningar kan söka medel ur för verksamhet. Varje förening kunde söka för upp till två aktiviteter inom de prioriterade områdena ungdom, kvinnors fiske och integration. Sportfiskarnas ambition är att genom Aktivitetsbidraget stötta attraktiva och kunskapsförmedlande fiske- och friluftsaktiviteter för allmänheten.

– Det känns mycket bra att vi kan genomföra sommarens ungdomsfiskeaktiviteter med stöd från Sportfiskarnas Aktivitetsbidrag. Det gör att vi kan hålla nere deltagaravgifterna så att alla kan vara med oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Erik Lundevall, från FK Rena Rama Löjan i Björklinge.

Totalt beviljades 70 aktiviteter bidrag i storleken 2 000 kr till 6 000 kr beroende på aktiviteternas omfattning och behov. Övervägande del av de 76 ansökningarna inriktades på ungdomsaktiviteter och totalt inkom ansökningar motsvarande 404 000 kr. De lokala föreningarna utför med små medel ett mycket stort ideellt arbete som ledare och arrangörer.

Mer information: Henrik Helde, medlemsansvarig, 08-410 80 606,henrik.helde@sportfiskarna.se

Se hela listan med beviljade bidrag här.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera