Annons

 i Notiser

Det finns stora mängder spökgarn vid vrak utmed svenska sydkusten. Det visar ett dykprojekt som Håll Sverige Rent genomfört vid åtta vrak utanför Ystad. Nästan 4,5 kilometer spökgarn bärgades vid dykningarna, garn som fångat hundratals kilo fisk till ingen nytta.

Spökgarn är fiskeredskap som på olika vis förlorats i haven och som fortsätter att fiska år efter år till ingen nytta. 

– Spökgarn vid vrak är ett stort problem i Östersjön, säger Jessica Ångström, ansvarig för Skräpfria hav på Håll Sverige Rent. Vid de åtta vrak som vi dök på bärgades massvis med garn vid samtliga vrak.

Dykningarna som genomförts i projektet visar att det finns stora mängder garn vid de utvalda vraken vid sydkusten. Sammanlagt bärgades 4 470 meter garn där hundratals kilo fisk fångats i onödan.

En viktig iakttagelse av projektet är att mängden nyare spökgarn som bärgats vid vrak är högre än i jämförelse med de spökgarn som tagits upp vid draggningsinsatser med fiskebåt. De spökgarn som hittats vid draggningsinsatser i den fria vattenmassan eller på botten har ofta varit äldre än 15 år, medan de som bärgats från vrak till största delen har varit yngre än 10 år.

– Tidigare insatser kring spökgarn i Sverige har inte undersökt vraken i särskilt stor utsträckning, säger Jessica Ångström. De här resultaten visar att det behövs mer kunskap kring spökgarn vid vrak och att detta kanske till och med är ett problem som ökar.

Förlorade nät och annan fiskeutrustning verkar ha en tendens att ansamlas kring vrak. Dels kan det bero på att drivande och förlorade nät fastnar i vraken, eller så sker det ett direkt fiske på vraken, eftersom vraken också fungerar som artificiella rev för fisk.

Läs gärna mer om projektet i: En rapport om spökgarn – om att rensa vrak från förlorade fiskeredskap, som finns att ladda ner på www.hsr.se

För mer information:

Jessica Ångström, ansvarig Skräpfria hav, telefon 070-3136376

Joakim Brodahl, kommunikationschef Håll Sverige Rent, telefon 070-728 64 50

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Vår vision är ett skräpfritt Sverige.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera