Annons

 i Eko/Miljö

Idag 23 maj fick Länsstyrelsen Gävleborg besked om att Testeboån blivit utsedd till vildlaxälv av Internationella Havsforskningskommisionen (ICES).

– Alla vi som arbetar med fiskevården i Testeboån är mycket glada över att Testeboån blivit utsett till det första vattendraget runt Östersjön som tagit steget från att ha varit klassat som ett potentiellt vildlaxvatten till att bli ett av Östersjöns vildlaxvatten säger fiskekonsulent Karl Gullberg.

Bakgrund 
Testeboån har ingått som ett potentiellt vildlaxvatten i Salmon Action Plan;  Internationella Laxförvaltningsplanen för Östersjön, ända sedan projektet startade år 2000 i syfte att återskapa laxälvar. Ursprungligen har lax lekt i 80-100 älvar och åar runt Östersjön. Totalt finns nu 27 vildlaxvatten runt Östersjön, varav de flesta (15 stycken) finns i Sverige. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att återetablera lax i Testeboån har resulterat i att Testeboån nu uppgraderas till ett Vildlaxvatten av Internationella Havsforskningsrådets arbetsgrupp för lax.

Fiskeföreningen Flugfiskarna startade arbetet för laxen i Testeboån i mitten av 1980-talet. Då var Testeboåns egna laxbestånd utslaget. Sedan 1999 fortgår fiskevårdsarbetet i Testeboån i form av ett samarbete mellan Gävle kommun, Länsstyrelsen, SLU (tidigare Fiskeriverket) och Testeboåns fiskevårdsområdesförening. Två huvudkriterier för att klassas som ett vildlaxvatten är att det inte sker några utsättningar av odlad lax och att de laxungar som finns i vattendraget ska vara avkomma av lax som i sin tur fötts på naturlig väg. Laxbeståndet som nu finns i Testeboån är uppbyggt genom årliga utsättningar av nykläckta yngel från Dalälvens laxbestånd. Sista utsättningen av laxyngel gjordes 2006.  

Att räknas som ett vildlaxvatten innebär att statusen höjs rejält på Testeboån. Testeboån har även många andra höga naturvärden. I ett helhetsperspektiv är Testeboån ett av Gävle kommuns allra mest värdefulla naturvårdsobjekt.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera