Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Sportfiskarnas arbete med att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra östersjölaxälvar fortsätter nu med ett nytt projekt.

”Salmo Sustainable – Hållbar förvaltning av lax och havsöring” tar avstamp i de senaste årens projektinsatser och syftar till att skapa ett ekologisk och hållbart älvfiske och en adaptiv förvaltning av lax och havsöring i Norrbotten med ökad lokal delaktighet.

-Under senaste åren har vi bland annat provat olika insatser i pilotprojekt i Råne älv och vi vill nu sprida lärdomar därifrån inom övriga vattendrag i Norrbotten och samtidigt se om det finns andra initiativ som vi kan drar nytta av, kommenterar projektledaren Glenn Douglas.

Projektet utgår från Norrbotten, detta tack var finansiering från Norrbottens länsstyrelsen och LOVA- bidrag. (Lokala Vattenvårdsprojekt) Projektet bygger på att etablera ett nätverk och skapa förtroende och delaktighet från de lokala förvaltande organisationerna efter den modell som utvecklades i pilotområden längs Råne älv.

-Samtidigt vill vi fortsatt bevaka det som händer inom den nationella och internationella förvaltningen så att alla kan dra nytta av de ekonomiska möjligheter som östersjölaxen har potential att skapa. Att samtidigt försöka skydda laxbestånden mot klimatförändringar är en annan stor och viktig utmaning, säger Glenn Douglas.

Kontakt: Glenn Douglas, projektledare lax, 070-570 22 89, glenn.douglas@sportfiskarna.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera