Annons

 i Eko/Miljö

Länsstyrelsen i Jönköping satsar nu på forskning och utbildning kring hur miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag kan förbättras. Skogsstyrelsen leder projektet och totalt satsas 150 miljoner kronor i hela landet.

EU-kommissionen har beviljat Skogsstyrelsen finansiering för att under sex år arbeta för att stärka och och öka kunskapen om arter och naturtyper som är skyddade genom Natura 2.000.

Fokus i projektet är våtmarker och vattendrag i skogslandskap.

Totalt satsas 150 miljoner kronor och projektet ingår i EU:s miljöprogram som heter Grip on life. EU-medel står för 60 procent av finansieringen där även Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är med och medfinansierar med tillsammans 60 miljoner kronor…

Läs mer här -> SVT

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera