Annons

 i Eko/Miljö

Nu ska bygget av nya fiskvägar i Lärjeån upp för prövning i Mark- och Miljödomstolen.

Lärjeån som mynnar i Göta älv uppströms Göteborg utgörs till stora delar av ett Natura 2000-område med bl.a.  lax och flodpärlmussla som utpekade arter. Fiskvandringen är i nuläget dock inte tillfredsställande med tekniska fiskvägar som är både art- och storleksselekterande.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera