Annons

 i Eko/Miljö
Foto: Leffman 

Rädda de bestånd av sill strömming och torsk som finns kvar i Östersjön säger MP! Nu reagerar Miljöpartiet på den skrämmande situationen där alla varningsklockor klämtar för sill torsk och strömming i Östersjön! I ett sk. utskottsinitiativ förslår man bland annat det Sportfiskarna arbetat hårt för under en längre period! Utflyttning av trålgränserna, ekosystembaserad förvaltning och rådgivning och stopp för industritrålarna!!!

 

MP – utskottsinitiativ!

Att gemensamt förvalta våra hav är en ödesfråga för oss alla. Idag går den absolut största andelen fångad fisk från våra hav till fiskmjöl. Till mat åt andra djur helt enkelt. Det så kallade industrifisket i Östersjön fiskar närmare land och drar upp stora mängder strömming på fiskens lekplatser. Systemet måste ändras, ett systemskifte måste till.

Det kustnära fisket, de fiskare som fiskar för humankonsumtion behöver få mer kvot, det pelagiska fisket betydligt mindre kvot. Vi måste sluta fiska upp strömming ur havens djup och utfodra laxar i Norge och minkar med. Strömmingen är oerhört viktig för hela livets väv, det vi gör nu är att vi tittar på, låter bli att agera, medans Östersjöns ekosystem kraschar.

Detta är ett systemfel som kan ändras med politiska beslut, istället för att ge fiskaren får skulden. Det systemet vi har idag med fördelning av kvoter fungerar inte för livet i haven och leder till kollaps av fiskpopulationer och ekosystem.

På det hela taget bekräftar ICES senaste fångstråd lägesbilden från i fjol: det ser mörkt ut för de flesta kommersiella fiskbestånden i Östersjön.

Generellt måste man ta mycket mer hänsyn till hur ekosystemets faktiskt fungerar och interagerar och påverkar varandra – i utsjön och i kustmiljöerna – om vi vill ha någon matfisk kvar i Östersjön.

Det blir bara allt mer tydligt att det behövs en mer ekosystembaserad förvaltning och rådgivning.

 Vi behöver en flerartsförvaltning, som kan hantera det faktum att olika fiskarter interagerar och påverkar varandra.

Inom ramen för existerande fiskeripolitik finns åtgärderför respektive medlemsland att genomföra som nu måste genomföras. Artikel 8, artikel 17 och artikel 20 i CFP ger alla medlemsländerna möjligheter att regionalt besluta återhämtningsområden för fisk, att ta till nödvändiga åtgärder inom 12 sjömil från baslinjen samt ge befintliga kvoter till de som fiskar med minst negativ påverkan på ekosystemet i stort,

Det ITQ-system som Sverige idag använder för att fördela kvot behöver förändras. Det är ett rent ekonomiskt system som styr mot det storskaliga pelagiska fisket och om inte det förändras i grunden kommer det inte att finnas något kustnära fiske kvar och heller ingen förädlingsindustri utefter våra kuster. Det system som ska finnas för fördelning av kvot ska utgå från den lokala ekonomin.

Miljöpartiet föreslår att:

  1. Ge HaV ett uppdrag att förutsättningslöst arbeta fram ett förslag på hur ett system för fördelning av kvoter skulle se ut där nedanstående parametrar ska ingå:

– främja fiske för den lokala ekonomin i kustsamhällen, där det behövs mer sysselsättning

– främja fiske för humankonsumtion i stället för andra ändamål, i linje med ambitionerna i livsmedelsstrategin

– underlätta nytt tillträde till fiskarekåren och generationsbyten utan att detta ökar den samlade fiskeansträngningen

– främja användning av skonsammare fiskemetoder

– främja fiske som är förenlig med och bidrar till att uppnå målet om god miljöstatus för våra havsområden enligt havsmiljödirektivet

  1. Dispenser till större fartyg, industritrålare, att fiska nära kusterna måste upphöra.
  2. Flytta ut trålgränsen till 12 nautiska sjömil.
  3. Införa en ekosystembaserad förvaltning och rådgivning.
  4. Den neddragning av strömmingskvoten som ICES föreslår inför nästa period ska enbart belasta det pelagiska fisket.  

 

Maria Gardfjell (MP)

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!